Vragenlijst beschikbaarheid als vrijwilliger


Beste ouders/verzorgers van Goba-leden en beste leden 16+,

Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging van onschatbare waarde. Van bestuurslid tot teammanager, van trainer tot commissielid of scheidsrechter: een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. 

Om openstaande plekken in onze basketbalvereniging op te kunnen vullen hebben we de medewerking van ouders en verzorgers van onze jeugdleden én van alle 16+ jeugdleden nodig. De algemene ledenvergadering van Goba, waarin alle leden (waarvan de jeugdleden vertegenwoordigd zijn door hun ouders of verzorgers) heeft het bestuur opdracht gegeven om jullie te benaderen om een inventarisatie te maken van mogelijkheden die jullie Goba kunnen en willen bieden. Het is nodig. Sommige plekken kunnen helaas niet meer worden ingevuld door de groep senioren en oudere jeugdleden. 

Willen jullie onderstaande vragenlijst invullen en  mailen aan info@goba.nu ?.


Vragenlijst ouders/verzorgers/leden 16+

Beschikbaarheid vrijwilligersfuncties

Het bestuur van Goba vraagt u vriendelijk uw beschikbaarheid aan te geven voor het vervullen van taken of het leveren van diensten om onze basketbalvereniging te kunnen laten bestaan. Geeft u s.v.p. duidelijk aan wat u voor Goba kunt betekenen. En licht dit eventueel toe waar mogelijk. Er wordt met u contact opgenomen.

Deze vragenlijst na invullen z.s.m. insturen via info@goba.nu.

Naam lid:

Eventueel naam kind/namen kinderen:

Eventueel team kind/teams kinderen (seizoen 2023/2024): 

Uw telefoonnummer:

Uw e-mailadres: Welke taak/taken zou u kunnen vervullen? Maak een of meerdere keuzes uit onderstaande lijst. Graag aankruisen als uw antwoord ‘ja’ is.

Teammanager (assisteert trainer/coach)

Trainer

Coach

Bestuurslid 

Notulist bestuur

Vertrouwenspersoon

Lid activiteitencommissie

Lid oud papier actie commissie (OPA)

Lid toernooi/activiteitencommissie

Lid sponsorcommissie

Lid communicatiecommissie (website/social media)

Lid materiaalbeheercommissie

Zaalwacht (op toerbeurt)


Bent u bereid om, of kent u een ondernemer die geïnteresseerd is om Goba te sponsoren?

M
eer informatie over sponsoring is te vinden op onze website. https://www.goba.nu/2872/0/sponsor-worden-dat-kan-op-verschillende-manieren-


Graag hieronder uw antwoord ja/nee, toelichting of tip.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………