Clubinformatie


Handboek competities


Op 14 september 2023 is het Handboek Competities 2023-2024 op de NBB-site gepubliceerd. Dit is een belangrijk document om door te nemen voor de start van het seizoen 2023-2024. De complete inhoud is te vinden via de links in dit bericht. Het is een heel digitaal boekwerk, maar 'blader' het eens een aantal keren door.


Handboek Competities 2023-2024, versie 2023-09-11[3819].pdf

Aanvullende wedstrijdbepalingen

In hoofdstuk 3 vind je een aantal aanvullende bepalingen op de spelregels en het Wedstrijdreglement. Op de bepaling in paragraaf 3.1 (24-secondenregel) na hebben deze aanvullende bepalingen betrekking op verschillende jeugd leeftijdscategorieën.
 
Ten einde het spel voor elke jeugdige speler aantrekkelijk en positief uitdagend te maken, werken we in de jeugdcompetities met aangepaste spelregels. Deze regels zijn op een rij gezet in een overzichtelijke tabel en daarna wordt per regel een nadere toelichting gegeven. De aangepaste spelregels zijn onderverdeeld in drie thema’s:
 1. Bevordering van de schottechniek en spacing
 2. Bevordering van het ontwikkelingsgericht opleiden van spelers
 3. Bevordering van een positief sportklimaat
 
Uitvoeringsregels competities

In hoofdstuk 4 worden verschillende uitvoeringsregels toegelicht. Deze uitvoeringsregels zijn een verdere uitwerking van artikelen uit het Wedstrijdreglement. Speciale aandacht vragen we voor paragraaf 4.4 Wedstrijdwijzigingen.
 • Wedstrijdwijzigingen kunnen uitsluitend worden aangevraagd via Sportlink. Klik hier voor de handleiding voor het indienen van een wedstrijdwijziging.
 • Voor een wedstrijdwijziging gelden termijnen:
  • Voor landelijke en afdelingswedstrijden met aangeschreven bondsscheidsrechters geldt een termijn van 28 dagen.
  • Voor afdelingswedstrijden zonder aangeschreven bondsscheidsrechters (en dus met verenigingsscheidsrechters) geldt een termijn van 14 dagen.
Na deze termijnen dient een wedstrijd op de geplande speeldatum te worden gespeeld. Een wedstrijd wordt niet meer vrijgegeven om te verplaatsen naar een nieuwe of een fictieve datum.
 • De enige uitzondering hierop is als zich een zwaarwegende reden voordoet. Voor meer informatie hierover zie het Handboek Competities.
 • Wanneer een team niet in staat is een wedstrijd te spelen en er voor de wijzigingsdeadline geen nieuwe speeldatum is vastgesteld, dan kan het team een Niet Opkomen (NO) met bijbehorende consequenties worden aangerekend.
 
Promotie-/degradatieregeling

In hoofdstuk 5 vind je de promotie-/degradatieregeling voor seizoen 2023-2024. De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan een herinrichting van de basketball 5-5 competities, onder andere via het project differentiatie regelgeving, de introductie van de Mannen U19 Eredivisie en de uitbreiding van de Mannen Promotiedivisie. Deze wijzigingen hebben invloed op de promotie-/degradatieregeling voor seizoen 2023-2024. Een aantal punten lichten we eruit:
 • Voor de Mannen Promotiedivisie geldt een overgangsperiode van twee seizoenen waarin van de huidige 24 teams wordt teruggegaan naar 16 teams. Dat gebeurt via een versterkte degradatie. Deze versterkte degradatie heeft ook invloed op de promotie/degradatieregeling in de onderliggende senioren divisies.
 • Voor de Mannen U19 Eredivisie geldt een overgangsperiode van één seizoen waarin van de huidige 14 teams wordt teruggegaan naar 12 teams. Dat gebeurt via een versterkte degradatie aan het einde van seizoen 2023-2024.
 • Met ingang van seizoen 2024-2025 wordt de U20 1e divisie en U18 1e divisie omgezet naar de U19 1e divisie. Er worden geen landelijke divisies in U20 en U18 meer georganiseerd (U20 en U18 blijft wel in de afdelingen bestaan, 2e divisie en lager). Deze wijziging heeft invloed op de promotie-/degradatieregeling in seizoen 2023-2024.
 • In de landelijke divisies is horizontaal promoveren niet meer mogelijk (= promoveren naar de eerstvolgende oudere leeftijdsgroep op datzelfde niveau). Promoveren vanuit de ene leeftijdscategorie naar de eerstvolgende oudere leeftijdscategorie (bijvoorbeeld van Mannen U14 naar Mannen U16) is alleen mogelijk vanuit de Eredivisie in de ene leeftijdscategorie naar de 1e divisie in de eerstvolgende oudere categorie. Zie ook het plaatje op pagina 25 in het handboek.
 • De basketball 5-5 piramide bij de Vrouwen Senioren en de Vrouwen Jeugd verschilt met die bij de Mannen. Het aantal teams en speelsters is (veel) kleiner en de niveauverschillen tussen de teams en soms zelfs binnen de teams zijn groter. In veel jeugd leeftijdscategorieën is nog geen landelijke 1e divisie gevormd. De vraag is hoe de 5-5 piramide in de komende jaren te versterken en te verbreden, met name bij de jeugd. Daarvoor zal nader overleg met betrokkenen binnen het Vrouwen Basketball moeten plaatsvinden. In het najaar 2023 wordt door de NBB een Taskforce in het leven geroepen om zich hierover te buigen.