Lidmaatschap


Lid worden van Goba?
Je kunt eerst drie keer komen (proef)trainen voordat je besluit om lid te worden. De proeftraining kun je volgen tijdens de trainingen van een team in jouw leeftijdscategorie. Neem contact met ons op om een afspraak te maken; stuur een mail naar info@goba.nu.

 
Lidmaatschap
Je meldt je aan door het bijgaand i
nschrijfformulier in te vullen en te mailen naar: info@goba.nu.
Het lidmaatschap van Goba wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 
 
Het kan zo zijn dat je niet direct aan wedstrijden kunt deelnemen. De inschrijjving bij de NBB kost enige tijd en er zijn uiteraard ook vaardigheden noodzakelijk om aan wedstrijden deel te kunnen nemen. Het is wel altijd mogelijk om met trainen te starten. 
 
Leeftijdscategorieën seizoen 2022 / 2023

 
SENIOREN 2000 EN EERDER
U22 2001 + 2002
U20 2003 + 2004
U18 2005 + 2006
U16 2007 + 2008
U14 2009 + 2010
U12 2011 + 2012
U10 2013 + 2014
U8 2015 OF LATER

Info Contributie
Nieuwe leden betalen éénmalig een inschrijfgeld van € 10,-. Bij het lidmaatschap zit een collectieve ongevallen verzekering inbegrepen via de Nederlandse Basketball Bond. Dit geldt ook voor alleen trainende leden en recreanten. 

De contributie bedragen worden vastgesteld tijdens de ledenvergadering en zijn vastgesteld tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering. 
 
Contributie seizoen 2022-2023            
               
  Totaal 31-10-2022 28-11-2022 27-12-2022 30-1-2023 27-2-2023 27-3-2023
Alleen trainen:              
Jeugdleden (t/m 9 jaar) € 150,00 € 50,00 € 50,00   € 50,00    
Recreanten (v.a. 21 jaar) € 200,00 € 50,00 € 50,00   € 50,00 € 50,00  
Wedstrijdspelers:              
Jeugdleden t/m 11 jaar € 225,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00   € 25,00
Jeugdleden 12 t/m 20 jaar € 305,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 55,00
Jeugdleden 21 en 22 jaar € 325,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 75,00
Senioren € 325,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 75,00Voor het seizoen 2022-2023 zijn spelende leden verplicht tot het betalen van contributie. Deze zal in termijnen via automatische incasso geïnd worden. In onderstaande tabel treft u het contributiebedrag en de incassodata. De leeftijd die bepalend is voor de leeftijdscategorie is die per 01-01-2022. Voor nieuwe leden zal het bedrag van € 10,- inschrijfgeld separaat geïncasseerd worden. 
Rayonspelers en spelers van landelijke teams betalen een toeslag van € 50,-
Contributie wordt in termijnen in rekening gebracht. Contributiebetaling is alleen mogelijk via een afgegeven incassomachtiging. De incassomachtiging staat onderaan het inschrijfformulier.

Incassomomenten drie tot zes keer keer per jaar conform afspraak met de penningmeester, vastgelegd op de ALV. 


Opzegmomenten zijn 30 november en 30 april. Opzeggen voor 30 november betekent dat er tot 31 december mee gedaan kan worden aan alle activiteiten. Opzeggen voor 30 april betekent dat er tot 31 mei mee gedaan kan worden aan alle activiteiten.

Mocht u hier nog vragen over hebben of andere opmerkingen, dan kunt u dit doen via penningmeester@goba.nu. Ook als je eventueel moeite hebt met het op tijd betalen van jouw contributie. Dat voorkomt problemen.

Schuldvrijverklaring
Wil je spelend lid worden van Goba en heb je al eerder bij een andere basketballvereniging gespeeld? Dan is het noodzakelijk dat er een schuldvrijverklaring wordt ingevuld door de penningmeester van de oude vereniging. Door middel van het schuldvrijverklaringsformulier verklaart de penningmeester van de oude vereniging dat altijd aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Er hoeft geen schuldvrijverklaring te worden ingevuld indien je langer dan vijf jaar geen lid van een andere vereniging bent geweest.

Lidmaatschap opzeggen?
Je kunt je lidmaatschap opzeggen door te mailen naar: info@goba.nu of een opzegbrief te sturen naar:

GOBA
Ledenadministratie
Postbus 159 
4200AD Gorinchem


Andere manieren om jezelf uit te laten schrijven als lid worden niet geaccepteerd.

Zonder schriftelijke opzegging wordt h
et lidmaatschap van Goba jaarlijks stilzwijgend verlengd. Goba moet de jaarlijkse bondscontributies ook op tijd afdragen. Dus wees op tijd!