Lidmaatschap


Lid worden van Goba?
Je kunt eerst drie keer komen (proef)trainen voordat je besluit om lid te worden. De proef training kun je volgen tijdens de trainingen van een team in jouw leeftijdscategorie. Neem contact met ons op om een afspraak te maken; stuur een mail naar info@goba.nu

 
Lidmaatschap
Je meldt je aan door het bijgaand i
nschrijfformulier in te vullen en te mailen naar: leden@goba.nu
Het lidmaatschap van Goba wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 
Het kan zo zijn dat je niet direct aan wedstrijden kan deelnemen, omdat aan een wedstrijd 10 spelers mogen deelnemen. Ook is enige kennis van de spelregels en zijn enkele basisvaardigheden noodzakelijk om aan wedstrijden deel te kunnen nemen.
Het is wel altijd mogelijk om met trainen te starten. 
 
Leeftijdscategorieën seizoen 2020 / 2021
Categorie                   Geboren tussen
Heren/ Dames             geboren in 1998 en eerder
U22                              geboren in 1999 en 2000
U20                              geboren in 2001 en 2002
U18                              geboren in 2003 en 2004
U16                              geboren in 2005 en 2006
U14                              geboren in 2007 en 2008
U12                              geboren in 2009 en 2010
U10                              geboren in 2011 en later
Peildatum is 1 januari van het lopende speelseizoen, dus iemand die 19 jaar is op peildatum 01-01-2020, kan uitkomen in de U20 klasse.

 
Info Contributie
Nieuwe leden betalen éénmalig een inschrijfgeld van € 10,-. Bij het lidmaatschap zit een collectieve ongevallen verzekering inbegrepen via de Nederlandse Basketball Bond. Dit geldt ook voor alleen trainende leden en recreanten. 

De contributie bedragen worden vastgesteld tijdens de ledenvergadering en zijn vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering van 28 mei 2016. 

Voor het seizoen 2020-2021 zijn spelende leden verplicht tot het betalen van contributie. Deze zal in termijnen via automatische incasso geïnd gaan worden. In onderstaande tabel treft u het contributiebedrag en de incassodata. De leeftijd die bepalend is voor de leeftijdscategorie is die per 01-01-2020. Voor nieuwe leden zal het bedrag van € 10,- inschrijfgeld separaat geïncasseerd worden. 


 

Rayonspelers en spelers van landelijke teams betalen op bovenstaande bedragen een toeslag van € 50,-
Contributie wordt in termijnen in rekening gebracht. Contributiebetaling is alleen mogelijk via een afgegeven incassomachtiging. De incassomachtiging staat onderaan het inschrijfformulier.

Opzeg momenten zijn 30 november en 30 april. Opzeggen voor 30 november betekent dat er tot 31-december mee gedaan kan worden aan alle activiteiten. Opzeggen voor 30 april betekent dat er tot 31 mei mee gedaan kan worden met alle activiteiten.

Mocht u hier nog vragen over hebben of andere opmerkingen, dan kunt u dit doen via penningmeester@goba.nu

Schuldvrijverklaring

Wil je spelend lid worden van Goba en heb je al eerder bij een andere basketballvereniging gespeeld? Dan is het noodzakelijk dat er een schuldvrijverklaring wordt ingevuld door de penningmeester van de oude vereniging. Door middel van het schuldvrijverklaringsformulier verklaart de penningmeester van de oude vereniging dat altijd aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Er hoeft geen schuldvrijverklaring te worden ingevuld indien je langer dan vijf jaar geen lid van een andere vereniging bent geweest.

Lidmaatschap opzeggen?
Je kunt je lidmaatschap opzeggen door te mailen naar: leden@goba.nu of een opzegbrief te sturen naar Ledenadministratie Goba, Postbus 159,4200 AD Gorinchem

Zonder schriftelijke opzegging wordt h
et lidmaatschap van Goba jaarlijks stilzwijgend verlengd.