Sponsor worden? Dat kan op verschillende manieren.


Als kleine, maar groeiende sportvereniging hebben wij de steun van de sponsoren hard nodig. Zonder sponsoren zou er geen sportvereniging zijn. Vandaar deze sponsorbriefing van Basketbalvereniging Goba Gorinchem.

De sponsorcommissie heeft als doel ondernemingen en particulieren te vinden, die onze club willen steunen.
Ook is de commissie het klankbord voor bestaande sponsoren. Het is de bedoeling dat u als toekomstige of als bestaande sponsor alle belangrijke informatie omtrent de sponsoring van Goba in deze briefing kunt vinden. Wij hopen dat u als (toekomstige) sponsor door het lezen van deze briefing geïnteresseerd blijft of raakt in onze club. Heeft u vragen, dan kunt u zich altijd tot ons wenden.

Alle teams van Goba spelen in gesponsorde shirts. Deze hebben een gebruikersduur van drie jaar. Naast sponsors voor de kleding wordt de vereniging gesteund door bedrijven en particulieren door middel van sponsoring van een reclamebord, een roll-on banner, een activiteit (bijvoorbeeld toernooi, clinic of jubileumevent) of deelname aan onze “Club van 50”.

De verschillende sponsormogelijkheden worden hieronder beschreven.


 
 
Hoofdsponsor

Als hoofdsponsor bent u één van de financiële steunpilaren van de sportvereniging. U sponsort de kleding (Nike shirt met korte en met lange mouwen met clublogo en uw sponsornaam per set à 75 euro) van onze bij de teams betrokken vrijwilligers tijdens hun bezigheden voor onze club. Het gaat hierbij om de trainers en coaches van alle teams.

Bij deze sponsormogelijkheid hoort een meerjarig contract van 3-6 jaar.

Kosten
U betaalt na de bestelling van de sponsorkledingsets t.b.v. het eerste jaar vanaf het tweede jaar jaarlijks een vooraf overeengekomen prijs, die onder ander afhangt van hetgeen wij gezamenlijk overeenkomen, zoals bijvoorbeeld bedrukte tassen, bidons, trainingskleding. Inloopshirts en dergelijke. Bij dit contract hoort een meerjarig contract van 3-6 jaar.

Wat krijgt u hier voor terug

De vermelding van u of uw bedrijf op de website van www.goba.nu met een doorklik link naar uw website.
De vermelding van u of uw bedrijf in elke nieuwsbrief.
Uw sponsorbord wordt tegen de muur van de sporthal geplaatst.
U krijgt in overleg de ruimte voor diverse artikelen op de website.
U kunt deelnemen aan de familiedag en sponsorbijeenkomsten.

Als shirtsponsor staat uw naam of uw bedrijfsnaam op het wedstrijdshirt van een ploeg naar keuze. Deze manier van sponsoren gaat meestal gepaard met de sponsoroptie hoofdsponsor, maar komt ook zeer zeker los van elkaar voor.

Sponsorkosten tenues per team

De kosten om een team in de kleding zetten zijn per team 12 shirts inclusief nummering en 12 bijpassende ongenummerde broekjes, per set 90 euro. Deze kosten worden eenmalig gemaakt door u of uw bedrijf. De tenues worden eigendom van Goba en worden door de leden gewassen en onderhouden. Tevens betaalt u voor het tweede en derde seizoen dat deze tenues worden gedragen een bedrag van 250 euro per jaar, met een maximum gelijk aan de gebruikersduur van de tenues van drie jaar. Deze bedragen komen ten goede van de jeugdopleiding van onze jeugdteams.

Wat krijgt u hier voor terug

De vermelding van u of uw bedrijf op het wedstrijdshirt van een team naar keuze.

De vermelding van u of uw bedrijf op de website met een doorklik link naar uw website.
U krijgt regelmatig een nieuwsbrief met alle nieuwsitems.
U krijgt een artikel op de website.
U kunt deelnemen aan de familiedag en sponsorbijeenkomsten.

Topsponsor

Als topsponsor krijgt u veel voor weinig! U kunt namelijk kiezen voor een sponsorbord a`135 euro excl. BTW en/of een roll-up banner à 100 euro exclusief BTW. U bestelt deze via onze club, betaalt zelf de aanschafkosten en het blijft te allen tijde eigendom van u of uw bedrijf. Het schoonhouden van de borden wordt gedaan door de vereniging.

Kosten
U betaalt jaarlijks bovendien een vast bedrag van 250 euro. Bij dit contract hoort een meerjarig contract van 3-6 jaar.

Wat krijgt u hier voor terug

Een sponsorbord tegen de muur van de sporthal of banner in de sporthal.
De vermelding van u of uw bedrijf op de website met een doorklik link naar uw website.
U krijgt regelmatig een nieuwsbrief met alle nieuwsitems.
U krijgt de mogelijkheid om drie artikelen per seizoen op de website te laten plaatsen.
U kunt deelnemen aan de familiedag en sponsorbijeenkomsten.

Wijzigen uw (bedrijfs)gegevens dan bent u zelf verantwoordelijk voor de aanpassing ervan.


Bordsponsor

Als bordsponsor heeft u een eigen bord van u of uw bedrijf dat wordt geplaatst in de sporthal. Dit bord blijft te allen tijde eigendom van u of uw bedrijf. Het schoonhouden van de borden wordt gedaan door de vereniging.

Kosten

U betaalt het eerste jaar alleen de kosten voor het maken van het sponsorbord, namelijk 135 euro excl. btw. De komende jaren betaalt u 100 euro per jaar gedurende de contractduur. Bij dit contract hoort een meerjarig contract van 3-6 jaar.

Wat krijgt u hier voor terug

Een sponsorbord van u of uw bedrijf tegen de muur van de sporthal.
U krijgt regelmatig een nieuwsbrief.
U krijgt de mogelijkheid om één artikel per seizoen op de website te laten plaatsen.

U kunt deelnemen aan de familiedag en sponsorbijeenkomsten.

Wijzigen uw (bedrijfs)gegevens dan bent u zelf verantwoordelijk voor de aanpassing ervan.


Roll-up Bannersponsor

Kosten

U betaalt het eerste jaar alleen de kosten voor het maken van de banner, namelijk 100 euro excl. btw. De komende jaren betaalt u 100 euro per jaar gedurende de contractduur. Bij dit contract hoort een meerjarig contract van 3-6 jaar. Deze banner blijft te allen tijde eigendom van u of uw bedrijf. Het schoonhouden van de borden wordt gedaan door de vereniging.

Wat krijgt u hier voor terug

Een banner van u of uw bedrijf in de sporthal.
U krijgt regelmatig een nieuwsbrief.
U krijgt de mogelijkheid om één artikel per seizoen op de website te laten plaatsen.

U kunt deelnemen aan de familiedag en sponsorbijeenkomsten.

Wijzigen uw (bedrijfs)gegevens dan bent u zelf verantwoordelijk voor de aanpassing ervan.

Evenementsponsor

Als evenementsponsor wordt uw naam of uw bedrijfsnaam verbonden aan een evenement. Dit is één van de weinig sponsormogelijkheden die éénmalig zijn.

Kosten

U betaalt éénmalig 250 euro voor het zijn van een evenementsponsor.

Wat krijgt u hier voor terug

U bent één van de evenementsponsoren bij een activiteit van Goba.
Uw naam of uw bedrijf wordt vermeld in het programma en op de website.
U krijgt de mogelijkheid om één artikel per seizoen op de website te laten plaatsen.
Uw naam of uw bedrijf wordt vermeld middels speakerduidingen en/of beeldschermen tijdens het evenement.
Uw naam of uw bedrijf wordt vernoemd in het verslag op de website.

Club van 50

Sinds jaar en dag wordt de sportvereniging gesteund door onze eigen ‘club van 50’. De ‘club van 50’ wordt gevormd door particulieren en bedrijven.

Kosten

U betaalt als lid jaarlijks 50 euro. Daartoe machtigt u onze penningmeester om dit bedrag jaarlijks van uw rekening af te schrijven.

Wat krijgt u hier voor terug

Elk lid wordt vermeld op het bord van de ‘club van 50’ dat in onze sporthal hangt. De opbrengst is ten behoeve van de aanschaf van materialen t.b.v. de basketbalsport en onze jeugdafdeling. Ook worden leden van de club vermeld op de website.


Additioneel sponsoren

Het apart sponsoren van attributen, reservewedstrijdkleding/hesjes van diverse leeftijdsgroepen en outfits van de overige vrijwilligers, zoals leden van de commissies en het bestuur is additioneel en bespreekbaar.

Dit gaat altijd in overleg met het verantwoordelijk lid in het bestuur dat gaat over sponsorzaken, voor u de voorzitter.


Nb. Met ‘jaarlijks’ wordt bedoeld ‘van begin tot en met het einde van het basketbalseizoen’, indien mogelijk is om afspraken in te laten gaan per seizoen. Anders, ‘ingaande het moment van het vastleggen van concrete afspraken’ of  'per 1 januari van elk kalenderjaar', altijd schriftelijk overeen te komen..