Wijziging bestuurssamenstelling


Wijziging bestuurssamenstelling

Met ingang van maandag 16 oktober 2023 heeft het bestuur tijdelijk een samenstelling van drie personen. 

Het dagelijkse bestuur bestaat nog steeds uit:

Voorzitter Egbert Egberts
Secretaris Cheryl Meijers (tevens wedstrijdecretaris)
Penningmeester Richard Bleuanus


Algemeen bestuurslid Jeroen Bongers is in goed overleg teruggetreden en zal zitting nemen in een denktank, waar meerdere Goba leden inzitten. Hij draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheid meer. Bij de eerstvolgende ALV zal dit uiteraard nog worden toegelicht.

Als kandidaat bestuurslid zal met ingang van direct Rachel Piepers, moeder van jeugdlid Senna, toetreden tot het algemeen bestuur van Goba. Rachel zal als contact gaan fungeren tussen ouders van jeugdleden en het bestuur. Tevens zal zij na een periode van inwerken en binnen de mogelijkheden die zij heeft om dit op zich te nemen onder andere bezighouden met onder andere de activiteitencommissie en vrijwilligerszaken. Zij wordt dus het nieuwe lid Algemene Zaken. Bij de eerstvolgende ALV zal dit uiteraard nog worden toegelicht.


Het bestuur heeft het mandaat gekregen tijdens de laatstgehouden ALV om enkele open plekken in te vullen. Bij de eerstvolgende ALV zal dit formeel moeten worden bekrachtigd.