Vrijwilligers gevraagd


Vanuit het bestuur wordt gezocht naar mensen die bereid zijn, in welke vorm dan ook, een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van onze vereniging. Niet alleen omdat de vereniging mensen nodig heeft, maar vooral ook omdat het leuk is om samen met een aantal enthousiaste mensen basketballen bij Goba mogelijk te maken. 

Goba draait op vrijwilligers. Wij zijn blij met iedere ouder die bereid is om een deel van zijn of  haar tijd in het plezier van de leden te investeren. Vind je het leuk om Goba te helpen, dan zouden wij graag van je hulp gebruik maken!

Kijk hier voor onze vacatures

Belangstelling? Vul bijgaand vrijwilligersformulier in en mail het naar; info@goba.nu of bel onze voorzitter Björn 06-101 296 22