Vragenlijst ouders jeugdleden


Het bestuur wil graag weten wie bereid is om onze groep van vrijwilligers de helpende hand toe te reiken. Bovendien streven we ernaar om per team een teammanager te hebben die waar nodig de trainer/coach helpt om een aantal zaken te organiseren, zoals vervoer naar uitwedstrijden. 

Goba is in principe ook een sportvereniging die begeleiding biedt aan MBO-studenten, maar het is niet altijd zeker óf en wanneer deze een bijdrage kunnen leveren aan het begeleiden van onze (jeugd)teams. Schoolsemesters en stageperiodes lopen helaas niet gelijk aan onze seizoenplanning. 

Deze vragenlijst na invullen z.s.m. insturen via info@goba.nu.Vragenlijst

Naam lid:

Eventueel naam kind/namen kinderen:

Eventueel team kind/teams kinderen (seizoen 2023/2024): 

Uw telefoonnummer:

Uw e-mailadres: Welke taak/taken zou u kunnen vervullen? Maak een of meerdere keuzes uit onderstaande lijst. Graag aankruisen als uw antwoord ‘ja’ is.


Teammanager (assisteert trainer/coach)

Trainer

Coach

Bestuurslid 

Notulist bestuur

Vertrouwenspersoon

Lid activiteitencommissie

Lid oud papier actie commissie (OPA)

Lid toernooicommissie

Lid sponsorcommissie

Lid communicatiecommissie (website/social media)

Lid materiaalbeheercommissie

Zaalwacht (op toerbeurt)Sponsor worden? 

Bent u bereid om, of kent u een ondernemer die geïnteresseerd is om Goba te sponsoren?

Meer informatie over sponsoring is te vinden op onze website. https://www.goba.nu/2872/0/sponsor-worden-dat-kan-op-verschillende-manieren-


Bedankt voor het invullen en opsturen!