Vragenlijst deze week invullen en opsturen


Het bestuur heeft bijna twee weken geleden een enquête aan ouders/verzorgers van jeugdleden, oudere jeugdleden en begunstigers gestuurd om een inventarisatie te maken wie bereid is om onze groep van vrijwilligers de helpende hand toe te reiken.
Bovendien streven we ernaar om per team een teammanager te hebben die waar nodig de trainer/coach helpt om een aantal zaken te organiseren, zoals vervoer naar uitwedstrijden. Dit kan ook op dat formulier worden aangegeven.

Goba is in principe ook een sportvereniging die begeleiding biedt aan MBO-studenten, maar het is nu nog niet zeker óf en wanneer deze een bijdrage kunnen leveren aan het begeleiden van onze (jeugd)teams. Schoolsemesters en stageperiodes lopen helaas niet gelijk aan onze seizoenplanning. 

Het formulier moet worden ingezonden via info@goba.nu. Het is een kleine moeite om dit te doen, maar tot nu toe hebben slechts weinigen dat gedaan. Graag voor 25 mei opsturen.


Vacatures

OPA-commissie

De OPA-commissie zoekt aanwas. Deze groep enthousiaste Goba-vrijwilligers haalt jaarlijks gemiddeld zo’n 3500 euro binnen voor de club. Dat is geen kattenpis. Het gaat slechts om enkele malen per jaar in groepsverband actief zijn. Dat schijnt volgens de huidige groep heel gezellig te zijn. lle leden zijn inmiddels hergecertificeerd.

Vertrouwenspersoon

De ALV vond het net als het bestuur wenselijk om binnen Goba een vertrouwenspersoon te kunnen aanstellen. Meer info op de website. Ben jij de geschikte persoon? Meld je dan via info@goba.nu.

Notulist

Het bestuur is op zoek naar een notulist m/v. De notulist zal zorg dragen voor de notulen en verslaglegging van bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering. Je beschikt over ongeveer 3 uur vrije tijd per maand. Ben jij de geschikte persoon? Meld je dan via info@goba.nu.

Lid van het bestuur

Het bestuur bestaat nu uit 4 personen maar wenselijk is een aantal van 5-7 mensen. Informeer bij de voorzitter naar de mogelijkheden.