NBB opleidingen


Trainers, coaches en begeleiders maken vaak een onuitwisbare indruk op sporters. Hun invloed reikt namelijk veel verder dan alleen de sporttechnische ontwikkeling, ook op de sociale en persoonlijke ontwikkeling van (jonge) sporters is het gedrag van een trainer of coach van grote invloed. Deze invloed is er altijd. Denk aan een aanmoediging, compliment of een corrigerende opmerking.

Trainen en coachen, het is een vak

Voor trainers en coaches is het daarom belangrijk om ook over opvoedkundige vaardigheden te beschikken. Zo kunnen zij een veilige en positieve omgeving creëren waarin ALLE sporters zich op hun gemak voelen en zich met plezier en optimaal kunnen ontwikkelen. Kennis van motorische vaardigheden is van essentieel belang voor het ontwikkelen van de spelers. Evenals het hebben van specialistische kennis van de sport.

Onder de naam “coachen, het is een vak” streeft de NBB samen met het NOC*NSF naar verbetering van de kwantiteit en kwaliteit van trainers en coaches. Iedereen verdient namelijk een goede coach.

Kwalificatiestructuur Sport

De opleidingseisen worden vastgelegd in de Kwalificatie Structuur Sport (KSS), lees hier meer over op de Opleidingenpagina van de NBB


 

De groeimindset

Op welk niveau de trainer/coach ook actief is, het is zijn/haar passie om de spelers verder te ontwikkelen, we noemen dit een groeimindset. En natuurlijk is dat voor een seniorenbasketballer anders dan een kindje dat net kennis maakt met de sport.

Wat overeenkomt is dat de weg naar succes is altijd weerbarstiger dan de theorie. Het is dus het “specialisme” van de coach om te ontdekken, te herkennen en te bespreken met zijn/haar sporters welke behoeften zijn hebben. En hier de meest ideale omstandigheden voor te creëren om de sporter te amuseren en te ontwikkelen.

De NBB wil graag coaches helpen bij het (verder) bekwamen in hun vak, of dit nou de welwillende ouder is of een ambitieuze talentcoach, elke coach dient de mogelijkheid te hebben zich te (blijven) ontwikkelen. We zetten hier graag de kennis van de Orange Lions Academy, en andere partners in, om coaches daarbij te helpen. Dit draagt bij aan het spelplezier, het vergroten van de community en de ontwikkeling van het spelniveau.

Deze ambitie bereiken we op verschillende manieren;

1) Opleidingen en educatie; de NBB ontwikkelt en organiseert in samenspraak met haar partners opleidingen en cursussen voor trainers en coaches.

2) Clinics: In de taakomschrijving van de Head coach van de Academy is verankerd dat hij/zij een bijdrage levert aan de opleiding van alle coaches. Onder supervisie van coach Shivek is er gestart met de organisatie van diverse “e-clinics”. We geven een kijk in de keuken van OLA in al haar facetten en hopen hiermee ook andere trainers en coaches te inspireren. Ook via onze partners kunnen verschillende clinics worden gevolgd.

3) Database oefeningen: De NBB levert een actieve bijdrage aan het voorzien in oefenstof, met name voor de jongste jeugd.

Licentiesysteem

Om het kennisniveau, en de groeimindset van trainers en coaches te stimuleren, is er een licentiesysteem van kracht. Onderstaand worden de belangrijkste begrippen en procedures toegelicht.

DIPLOMA OF CERTIFICAAT
Bij elke opleiding die wordt geëxamineerd conform de kwalificatiestructuur sport (KSS) ontvang de geslaagde deelnemer een diploma. De “hoogte” van het diploma refereert ook aan de KSS en is in principe in elke sport gelijk.

Als we een opleiding niet examineren, of op een andere manier dan de NOC*NSF dit verlangt, dan krijgt de deelnemer een certificaat voor het volgen van de cursus. Diploma’s en of certificaten worden eenmaal afgegeven en blijven altijd geldig.

LICENTIES
Een licentie wordt afgegeven na het behalen van een diploma en geeft recht om op een bepaald niveau (boetevrij) te kunnen coachen. Om de licentie te behouden, zal een trainer en coach zich dienen bij te scholen.

Licenties worden alleen afgegeven op niveau 3 en 4, dit zijn de (minimale) eisen die worden gesteld aan de coach op een bepaald spelniveau. Daar waar er geen eisen van toepassing zijn, adviseren wij de coaches en de clubs wel het gesprek aan te gaan over de ontwikkeling van de coach.

Een licentie is voor een beperkte tijd geldig, de einddatum staat vermeld op de digitale pas in Sportlink. Indien de coach de licentie wil verlengen kan dit door aan te tonen dat de coach zich heeft ontwikkeld, door praktijkervaringen en scholingen. Op niveau 3 dient een coach 30 punten te halen, voor niveau zijn dat er 40. In dit overzicht kan je vinden welke punten er te behalen zijn.

VRIJSTELLINGEN EN BUITENLANDSE DIPLOMA’S
Indien een trainer/coach door andere ervaringen of opleidingen al kennis beheerst, dan kan hij/zij vrijstellingen aanvragen voor deze onderdelen van het lesprogramma. Hiermee kan iemand met minder lesuren op examenniveau komen.

Hetzelfde geldt voor coaches met een opleiding genoten in het buitenland. Zij kunnen een licentie aanvragen, zodat zij in Nederland kunnen coachen. We zullen op basis van het curriculum (programma) van de opleiding het gesprek aan gaan met wel niveau de opleiding te matchen is met de Nederlandse KSS.

DISPENSATIES
Mocht een coach (tijdelijk) niet voldoen aan de eisen van de licenties, dan is er een dispensatieregeling.

NBB-info via e-mail: opleidingen@basketball.nl.