Goba Nieuwsbrief*******************************************************************************************************************
Goba nieuwsbrief Oktober 2022
*******************************************************************************************************************
Beste leden, hieronder de laatste nieuwsbrief met diverse zaken die van belang zijn.

Met sportieve groet,

Bestuur basketbalvereniging GOBA
Recente ontwikkelingen


Voorzitterswissel

Beste leden, ouders, vrijwilligers en sponsoren,

Afgelopen weekend 15/16 oktober 2022 heeft Cor van der Wel te kennen gegeven met onmiddellijke ingang zijn functie als voorzitter van Goba neer te leggen. Eén en ander hangt vooral samen met zijn gezondheid. Zonder daar verder al te veel op in te gaan heeft het Cor veel moeite gekost om tot dit besluit te komen. De vereniging Goba ligt hem namelijk heel na aan het hart. Maar door deze beslissing te nemen denkt hij in elk geval aan zijn eigen welzijn en zijn privésituatie. En dat hoort bij iedereen op de eerste plaats te staan. Het bestuur denkt, dat zij namens iedereen spreekt, dat we allemaal Cor een goed herstel toewensen. Cor sluit overigens niet uit in de toekomst weer een rol te willen spelen binnen de vereniging, maar dan niet meer in het bestuur. Cor, daar kijken we graag naar uit. Bedankt voor al jouw inzet in de jaren waarin je Goba hebt zien groeien tot een topclub in de jaren tachtig en negentig, de overgangsjaren in het begin van de 21ste eeuw en de periode tot nu. We komen er uiteraard nog bij jou op terug.

Het betekent wel, dat het huidige bestuur, dat nog een aantal vacatures kent, sturing nodig heeft. Daartoe is Egbert Egberts bereid gevonden om tot aan de eerstvolgende ALV als interim-voorzitter te fungeren, met de mogelijkheid daarna kandidaat te zijn voor minimaal twee seizoenen. Dit met name om de continuïteit te waarborgen en samen met bestuur en commissies het kader gedurende deze perioden te versterken en de vereniging verder te laten groeien. Geheel in de lijn zoals Cor dit heeft gewild. Vacatures 

Ook Edwin Nieuwenhuis heeft te kennen gegeven vanwege persoonlijke omstandigheden geen bestuurslid meer te kunnen zijn. Het bestuur dankt hem voor zijn inzet. Edwin blijft wel beschikbaar voor andere taken, maar nog niet op korte termijn. Dat respecteert het bestuur uiteraard. Hierdoor is de functie Algemeen Bestuurslid vacant geworden. Daarover meer op de website. Is deze functie iets voor jou? Dan kun je er uiteraard op reageren.

Vanuit het bestuur wordt gezocht naar mensen die bereid zijn, in welke vorm dan ook, een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van onze vereniging. Niet alleen omdat de vereniging mensen nodig heeft, maar vooral ook omdat het leuk is om samen met een aantal enthousiaste mensen basketballen bij Goba mogelijk te maken. 

Goba draait dankzij vrijwilligers. Wij zijn blij met iedere ouder die bereid is om een deel van zijn of haar tijd in het plezier van de leden te investeren. Vind je het leuk om Goba te helpen, dan zouden wij graag van je hulp gebruik maken!

Het bestuurInterim-voorzitter Egbert

Beste leden, ouders, vrijwilligers en sponsoren,

Plotseling was er een uitdaging. Het stoppen van Cor van der Wel, misschien wel hét gezicht van Goba, als voorzitter van deze club was even schrikken. Vooral als het om iemands gezondheid gaat. Daar weet ik alles van. Bovendien was en is Cor een allesdoener en een bijna-alleskunner. Als er dan krapte in het bestuur is, maar ook een aantal uitdagingen op diverse fronten binnen de vereniging zijn, dan kunnen deze zaken niet lang blijven liggen. In overleg met één van de clubiconen vanuit het verleden, waarmee ik graag over basketbal spar, liet ik me ontvallen zowel op zakelijk als sportief vlak de nodige ervaring te hebben als (interim-)bestuurder. Hij vond dat 1+1 nog altijd 2 is. En met de afspraak dat we elkaar zouden helpen en hij mee zou helpen mensen te mobiliseren heb ik aangeboden een bijdrage te leveren aan het bestuur, door het voorzitterschap op me te nemen, met het oog in de toekomst ook voor continuïteit te zorgen. Daar heb ik jullie allemaal voor nodig. Het bestuur bestaat immers nog slechts uit een (interim-)voorzitter, een secretaris, een (tijdelijk aangebleven) penningmeester en een wedstrijdsecretaris. De functies penningmeester, bestuurslid sponsorzaken en bestuurslid algemene zaken zijn vacant. Ook moeten er diverse commissies bemand worden, zoals een technische commissie en een scheidsrechterscommissie. Manouk Voorwerk bijvoorbeeld heeft aangeboden mee te helpen om het takenschema in te vullen, en Johan van Sluis ondersteunt operationeel de gang van zaken bij de jeugd. En zijn er achter de schermen mensen actief om contacten met ondernemers hoog te houden of mee te helpen om allerhande acties uit te voeren. Maar ik wil er ook voor waken dat steeds dezelfde mensen wat voor de club doen. Want, als één zo’n bikkel plotseling wegvalt, dan hebben we een probleem. De komende periode spreek ik veel mensen aan. Dan weten jullie dat vast. Doe wat voor onze club. Dan houden we elkaar springlevend.

Egbert Egberts
Interim-voorzitter  Geen bijzondere ALV nodig

Voor de bestuurswissel is geen bijzondere Algemene Leden Vergadering nodig. Dit omdat het dagelijkse bestuur verder geen wijzigingen ondervindt. Dit zou anders zijn als het voltallige bestuur niet meer in functie zou zijn. Het is wel taak van het bestuur om machtigingen goed over te dragen. Uiteraard hebben de leden het recht om bezwaar te maken. Als dit zo is, meld dit dan schriftelijk bij de secretaris, graag met redenen omkleed. De mogelijkheid is om dit eerst persoonlijk met elkaar te bespreken. Zijn er veel bezwaren tegen de bestuurswissel dan is het bestuur genoodzaakt om wel een Bijzondere ALV uit te schrijven. Formeel horen dan alle bestuursleden volgens de statuten hun functie ter beschikking te stellen. Alvast bedankt voor het vertrouwen.

Het bestuur   Takenschema en afspraken

Het begin van het seizoen is niet geheel verlopen zoals het de bedoeling was. Ondanks een goede voorbereiding om wedstrijden in te plannen bleek dat een aantal leden niet bereid was om taken als tafelaar of scheidsrechter zijn uit te voeren. Het maakt eigenlijk niet uit wat voor reden iemand heeft om niet op te komen dagen. Je dupeert er meteen andere leden mee, waarvan enkele overigens wel bereid zijn om steeds voor jou klaar te staan. Sommige leden zelfs vaker dan anderen. Waarvoor petje af.
Maar het is uiteraard de bedoeling dat iedereen taken uitvoert. In de ALV van 2019 is daar ook een besluit over genomen, dat sancties mogelijk maakt als je één of meerdere keren verstek laat gaan. 

Het takenschema wordt wekelijks via de coaches via een groepsapp verspreid onder de leden. Iedereen vanaf de leeftijdsgroep onder 14 kan aangewezen voor een taak. Dit is bepaald op de algemene ledenvergadering (ALV) van 2019. Je mag onderling met je teammaten ruilen, maar geef het ALTIJD aan bij info@goba.nu (Cheryl) met wie je ruilt. Dit omdat per wedstrijd al van tevoren wordt ingevuld wie welke taak bij deze wedstrijd vervult.

Kom je je taak niet na, of komt degene die jouw taak zou overnemen deze afspraak niet na, dan kun je bij besluit van de ALV van 2019 daarvoor een sanctie verwachten. Deze sanctie bestaat uit drie stappen:

1. Je krijgt eerst een waarschuwing van het bestuur. Je wordt ingepland voor een extra taak.
2. Bij meerdere malen niet op komen dagen kun je worden geschorst voor wedstrijden van jouw team. Dan mag je ook niet met andere teams meespelen.
3. Weiger je je taken te vervullen dan kun je als lid door het bestuur worden geschorst en besluit de ALV over verdere te nemen stappen. 

Hopelijk is dat allemaal niet nodig. Sponsorklik pagina

Doe je aankopen voortaan via de sponsorklik pagina op de website van GOBA. Voor jou is dit waarschijnlijk een kleine moeite. Voor GOBA zijn dit directe inkomsten. Met deze inkomsten kunnen leuke dingen georganiseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan een basketbaltoernooi en of nieuwe ballen.
Nu wil je natuurlijk weten hoe het werkt. Het is vrij simpel. Webshops betalen een bepaalde commissie (vergoeding) voor elke bestelling die door de klant via Sponsorkliks geplaatst wordt. Vervolgens wordt 75% van deze commissie gestort op de bankrekening van GOBA. Of je nu via Sponsorkliks of rechtstreeks naar de site van bijvoorbeeld BOL.com gaat, het bedrag dat je moet betalen blijft hetzelfde. Alleen als je klikt op de link van Sponsorkliks krijgt GOBA de commissie. Help dus vooral je favoriete vereniging! 
Voor boeken gelden weer andere regels. Voor boeken mag er géén commissie gegeven worden. Houd daar rekening mee! 
Zowel GOBA als Sponsorkliks weten niet wie er wat bestelt. Ideaal, want je hoeft ook niet in te loggen. Het enige wat Sponsorkliks wel weet is op welke webshop je een bestelling plaatst. Op deze manier weten ze welk bedrag naar GOBA als commissie gestort mag worden.


Laat sporthal netjes achter

Na afloop van trainingen of wedstrijden blijven er soms nog wat spullen of afval liggen. Laat s.v.p. de sporthal netjes achter en vergeet je eigendommen niet. De beheerders zijn vriendelijke mensen. En wij houden hen ook graag te vriend. Bedankt.  
 

Tot zover. Tot de volgende nieuwsbrief.