Nieuwsbrief Goba mei 2023


GOBA Nieuwsbrief april mei 2023

Familiedag zaterdag 10 juni door onvoorziene omstandigheden afgelast

Vanwege onverwachte ontwikkelingen heeft het bestuur de Familiedag die gepland stond op zaterdag 10 juni moeten schrappen. Daarvoor in de plaats komt een feestavond die plaatsvindt tijdens de opening van het seizoen 2023-2024 op zaterdag 16 september. Vanaf 14.00 uur is Dukes open en daar zullen diverse activiteiten te doen zijn, muziek worden gedraaid en basketbalfilms worden vertoond. Ook zal er een verloting zijn. Met diverse prijzen. Overdag worden er ook basketbalwedstrijden gespeeld. Dat programma ontvang je begin september.  


X14-1 kampioen

Zaterdag 22 april werd  X14-1 in Oosterbliek lentekampioen in de derde klasse ten koste van naaste concurrent Squirrels. In een rechtstreeks duel versloeg het door Van Loo Kappers gesponsorde team van trainer coach Rolant van der Haar Squirrels voor de tweede keer in één week. Eindstand werd 90-50.
Na een stroef begin herpakte X14-1 zich en liet zien de terechte winnaar van de tweede competitieronde te zijn. Dat is best knap, als je bedenkt dat de eerste seizoenshelft ook al een succes was. Maar dat het uiteindelijk een heuse veegpartij werd was te danken aan de inzet van iedereen. Het team zal nog door het bestuur worden verrast.


Contributies 2023-2024 en incassomomenten

In het fotovak boven het nieuwsbericht staat de nieuwe contributieincassoplanning. De contributies voor het nieuwe seizoen zijn gelijk gebleven aan die van de vorige twee seizoenen.

Informatie over betalingen bij de penningmeester: penningmeester@goba.nu.


Korte ALV

In juni zal er een korte algemene ledenvergadering worden gehouden. Tijdens de ALV van 25 januari is door het bestuur beloofd om een inhoudelijk duidelijkere en verdiepende begroting te presenteren omdat dit niet mogelijk was nadat de club in een soort van bestuursvacuüm terecht was gekomen. Een interim bestuur zorgde voor de afwikkeling van lopende zaken maar een groot aantal punten zou met instemming van de ALV nog verder uitgediept en ingevuld worden. Zo moesten er nog diverse investeringen worden gedaan, waar de ALV al van in kennis is gesteld, zoals materialen als ballen, scoreborden en tablets. De destijds gepresenteerde resultaatrekening over de voorgaande bestuursperiode was in principe wat betreft de ALV akkoord. Penningmeester Richard Bleuanus zal deze cijfers presenteren en toelichten. Datum en tijd volgen nog. Hier alvast de agenda.

Agenda:

1. Opening door voorzitter en mededelingen bestuur
2. Notulen vorige vergadering
3. Vrijwilligersbeleid en vacatures
4. Verantwoording penningmeester begroting 2023-2024
5. Sponsoring
6. Clubkleding
7. Trainingstijden en -locaties 2023-2024
8. Seizoenopening 2023-2024 en clubevenementen
9. Wvttk
10. Sluiting en napraten

Nieuwe trainingstijden en locaties m.i.v. 23 mei 2023

Let op: in de schoolvakanties zijn alle sportzalen gesloten. Alleen in Oosterbliek kan dan worden getraind. Op feestdagen zal alle accommodaties gesloten.

Vanaf 23 mei gaan de teams in nieuwe samenstelling trainen. Zie daarvoor de nieuwe teamindelingen. De laatste trainingen in Oosterbliek zijn op donderdag 29 juni. De laatste trainingen in de gymzalen zijn op 22 juni.
Door het gebrek aan zaalruimte in gemeente Gorinchem kan helaas niet elk team twee keer per week in de nieuwe samenstelling trainen. De trainingstijden voor 2023/2024 worden pas eind augustus 2023 bekend.


Maandag: Oosterbliek
19.00-20.30 M16-1 + M14-1 + M14-2
20.30-22.00 VSE1 + MSE1 + MSE2

Maandag: Traverse (Jenaplanschool)
19.00-20.30 M18-1

Maandag: Heerenlaantje 18
18.00-19.30 V14-1

Donderdag: Oosterbliek
18.00-19.00 V14-1 veld 1 + U10 veld 2
18.00-19.15 M12-1 veld 3 
19.00-20.30 M16-2 veld 2
19.15-20.30 MSE2 veld 3
20.30-22.00 VSE1 + Heren recreanten (2 velden)

Donderdag: Dalemplein Gorinchem Oost
19.15 M18-1
20.30 MSE1
Nieuwe teamindelingen

M12       Trainer/coach: Johan van Sluis (tot zomer 2023) / Vacature 2023/2024
                Smits, David      
                Theunisz, Lars   
                Sietsema, Armando       
                Sluimer, Sven   
                Wosniak, Cas-Jan
                Hazendonk, Jesse Jan
                Sikkens, Mendel
                Gomes dos Santos de Wild, Levi 
                  Brink, Teun van den
                  Huijser, Ties
                  Parent, Diemer

                              
V14        Trainer/coach: Jill Beck & Manouk Voorwerk    
                Chatelou, Angeliki          
                Marcelissen, Lotta          
                Poll, Bina Van de             
                D'have, Jasmijn
                Houwelingen, Evy van  
                Drijs, Enora        
                Gobius du Sart, Elise      
                Giesbers, Marlou            
                Mourik, Anouk van           
                Prenger, Jolie (nog geen ingeschreven lid)        
                              
M14-1   Trainer/coach: Egbert Egberts (tot zomer 2023)/ Vacature 2023/2024/Coach Mark Gerhards
                Haar, Chaz Van Der (tevens: bankspeler M16)
                Gerhards, Senn
                Makhloufi, Kiyaan          
                Souprayen, Malik Amaku (tevens: bankspeler M16-1)
                Souprayen, Kael
                Piepers, Senna
                Cnossen, Melle
                Prijs, Vigo           
                Gelderblom, Rafael 
                              
M14-2   Trainer/coach: Robin Visser  (tot zomer 2023) / vacature 2023/2024       
                Tomashevskyi, Yaris      
                Alvares, Dijon Ryan        
                Hamouti, Qian  
                Bockus, Matas 
                Malesa, Dorian (bankspeler M14-1) 
                Aalst, Mees van
                Slotboom, Jarik                
                De Greef, Luuk         
                Van Kampen, Yuval
                Hooft, Bram van     
                              
M16-1   Trainer/coach: Jasper Huizinga 
                Malesa, Oskar  
                Kamperman, Maddox  
                Huybregts, Jenson (tevens: bankspeler M18-1)
                Koorevaar, Matthias (tevens: bankspeler M18-1)
                Yahiaoui, Noah
                Zwieten, Tyas van           
                Parisi, Stijn         
                Kisabacak, Kaan  
                               
                              
M16-2   Trainer: Egbert Egberts / Coach: Cheryl Meijers/Teammanager Vivian Twickler         
                Ilgor, Kayra        
                Questro, Marciano         
                Kolk, Jesse van der         
                Seip, Finn (start later in het seizoen)
                Ziliaskopoulos, Georgios             
                Ziliaskopoulos, Wasilis  
                Ebighosi, Nathan            
                Mossa, Mathew              
                Krey, Jurre  
                Sikkens, Lester            
                       
                              
M18-1    Trainer/coach: Dominique de Vries        
                Janssen, Ryanto              
                Gelderblom, Thomas    
                Vries, Pelle de  
                Moons, Rory     
                Bockweg, Floris
                Rietveld, Ilay Timothy   
                Slikboer, Dylan 
                Bleuanus, Daan
                              
MSE-1   Trainer/coach: Mike de Goey    
                Goeij, Mike Pieter C. de
                Oever, Dauda Van Den 
                Hoek, Timothy 
                Traas, Timo        
                Bongers, Jeroen              
                Schenau, Sjoert
                Baris, Yannik Dilan          
                Baris, Noyan Emre          
                Peuter, Bas de  
                Ottenhof, Joppe      
                       
                              
MSE-2   Trainer: Vacature / Playing coach            
                Wal, Kian Van Der          
                Huizinga, Jasper              
                Moons, Cúan    
                Hijnen, Damian
                Visser, Robin     
                Zanten, Niels Van           
                Winiarski, Lukasz      
                Goey de, Jeffrey             
                Vries, Max De   
                Barto, Alexander            
                Ramos, Erick      
                Veldheer, Bart 
                Huigen, Ryan      
                  
                   
                              
VSE-1    Trainer: Egbert Egberts / Playing Coach Cheryl Meijers
                Cheryl Meijers (playing coach)
                Manouk Voorwerk
                Jill Beck
                Jasmina Zulfic
                Assala Driouichi
                Anne Bogerd
                Kimberley Heskes
                Lindsey Wijkamp
                Lydia Hettema
                May-Gi Leihitu (nog geen lid)


Toelichting van Technische Commissie:
De indeling is nog niet definitief. Er melden zich nog steeds leden aan. Bovendien moeten nog enkele taken worden ingevuld, waarbij van belang is dat inzet wordt gevraagd van ouders om daar waar deze nog open staan een rol te vervullen. Het bestuur verzendt z.s.m. een enquête aan ouders/verzorgers van jeugdleden om een inventarisatie te maken wie bereid is om onze groep van vrijwilligers de helpende hand toe te reiken. Bovendien streven we ernaar om per team een teammanager te hebben die waar nodig de trainer/coach helpt om een aantal zaken te organiseren, zoals vervoer naar uitwedstrijden. Dit kan ook op dat formulier worden aangegeven. Goba is in principe ook een sportvereniging die begeleiding biedt aan MBO-studenten, maar het is nu nog niet zeker óf en wanneer deze een bijdrage kunnen leveren aan het begeleiden van onze (jeugd)teams. Schoolsemesters en stageperiodes lopen helaas niet gelijk aan onze seizoenplanning. 


Vacatures

OPA-commissie

De OPA-commissie zoekt aanwas. Deze groep enthousiaste Goba-vrijwilligers haalt jaarlijks gemiddeld zo’n 3500 euro binnen voor de club. Dat is geen kattenpis. Het gaat slechts om enkele malen per jaar in groepsverband actief zijn. Dat schijnt volgens de huidige groep heel gezellig te zijn. Kandidaten kunnen zich aanmelden via de voorzitter. Alle leden zijn inmiddels hergecertificeerd.

Vertrouwenspersoon

De ALV vond het net als het bestuur wenselijk om binnen Goba een vertrouwenspersoon te kunnen aanstellen. Meer info op de website. Ben jij de geschikte persoon? Meld je dan bij de voorzitter.

Notulist

Het bestuur is op zoek naar een notulist m/v. De notulist zal zorg dragen voor de notulen en verslaglegging van bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering. Je beschikt over ongeveer 3 uur vrije tijd per maand. Ben jij de geschikte persoon? Meld je dan bij de voorzitter.


VOG

De wetgever vereist binnenkort dat alle bestuurders, trainers, coaches en andere vrijwilligers die jeugd begeleiden een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overleggen. Het bestuur wil dit graag zelf al in 2023 gerealiseerd hebben. Zodra de wetswijziging van kracht is moeten we ons er ook aan houden. De alv is daarmee op 25 januari akkoord gegaan. Binnenkort zal het bestuur met de gemeente Gorinchem op dit punt samenwerken om de VOG aanvragen voor onze vrijwilligers mogelijk te maken. Iedereen moet hieraan meewerken. Wie geen VOG kan overleggen kan dus als de wet in werking treedt geen functie (meer) bij Goba vervullen.


Plek voor sponsoren

Als kleine, maar groeiende sportvereniging hebben wij de steun van de sponsoren hard nodig. Zonder sponsoren zou er geen sportvereniging zijn. Vandaar deze sponsorbriefing van Basketbalvereniging Goba Gorinchem.

De sponsorcommissie heeft als doel ondernemingen en particulieren te vinden, die onze club willen steunen.
Ook is de commissie het klankbord voor bestaande sponsoren. Het is de bedoeling dat u als toekomstige of als bestaande sponsor alle belangrijke informatie omtrent de sponsoring van Goba in deze briefing kunt vinden. Wij hopen dat u als (toekomstige) sponsor door het lezen van deze briefing geïnteresseerd blijft of raakt in onze club. Heeft u vragen, dan kunt u zich altijd tot ons wenden.

Alle teams van Goba spelen in gesponsorde shirts. Deze hebben een gebruikersduur van drie jaar. Naast sponsors voor de kleding wordt de vereniging gesteund door bedrijven en particulieren door middel van sponsoring van een reclamebord, een roll-on banner, een activiteit (bijvoorbeeld toernooi, clinic of jubileumevent) of deelname aan onze “Club van 50”.

De verschillende sponsormogelijkheden worden hieronder beschreven.

Sponsor worden? Dat kan op verschillende manieren. | Goba basketballvereniging


Tot zover. Het bestuur.