Nieuwsbrief Goba maart 2023


Nieuwsbrief Goba maart 2023

Henk van Hoogdalem overleden

Het bestuur van Goba heeft het trieste bericht ontvangen dat Henk van Hoogdalem op woensdag 15 maart 2023 is overleden. Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Henk was een zeer graag geziene persoonlijkheid, die in de laatste jaren van zijn leven vanuit zijn rolstoel nog af en toe in sporthal Oosterbliek te vinden was. Vroeger, en dan hebben we het vooral over de periode in de jaren '70, '80 en '90 was hij vrijwel wekelijks in de oude Van Rappardhal te vinden. Als basketbaltrainer stond hij voor diverse groepen. Met name als trainer van de heren 1 boekte hij diverse successen met Goba, maar ook andere teams wist hij op een bijzondere manier voor zich te winnen om soms ongekende prestaties neer te zetten.

Henk was een echte clubman. Draaide nergens zijn handen voor om. Hielp mee met het organiseren van schoolbasketbaltoernooien, ophalen van oud papier, was betrokken bij het realiseren van clubfeesten, schreef voor onder meer het toenmalige clubblad de Gobatrotter en maakte verslagen voor de lokale huis-aan-huiskranten, beheerde materialen, zocht sponsoren aan en nam tussen 1997 en 2002 de voorzittershamer ter hand. En we zullen vast en zeker nog wel wat dingen vergeten zijn te benoemen. Henk was Goba.

Zaterdag 18 maart werd er voor aanvang van alle wedstrijden in sporthal Oosterbliek ter herdenking aan Henk van Hoogdalem een moment van stilte gehouden.

Woensdagmiddag 22 maart wordt afscheid van Henk genomen. Bij de condoleance zal Goba vertegenwoordigd zijn. Henk zal in besloten kring worden gecremeerd.

Vanwege Henk’s verdiensten voor Goba in het verleden heeft het bestuur besloten Henk van Hoogdalem postuum het erevoorzitterschap toe te kennen. Daar komen we in de toekomst met de familie van Henk op terug.  

Het bestuur

(Op de historische foto van Goba jeugd staat Henk van Hoogdalem als trainer tweede van rechts).


Nieuws vanuit het bestuur

Een combinatie van de gevolgen van twee acute oogoperaties en het tegelijkertijd voortslepen van een onplezierige kwestie n.a.v. een bij de NBB door een andere vereniging aanhangig gemaakte zaak zorgde ervoor dat voorzitter Egbert Egberts even een kleine twee weken rust moest nemen. Maar inmiddels is dat achter de rug. Het bestuur heeft de lopende zaken prima kunnen waarnemen. Overigens zal Egbert in de nabije toekomst weer moeten worden geopereerd, maar dat heeft ook dan naar verwachting geen gevolgen voor de bezetting.

Het bestuur heeft de openstaande functie van secretaris intern opgevuld. Cheryl Meijers zal deze taak op haar nemen, opdat het DB weer compleet is. De ALV heeft het aan het bestuur gelaten dit op te lossen. Cheryl blijft wedstrijdsecretaris. Deze functie is goed te verenigen met de andere.

Familiedag zaterdag 10 juni

In de volgende nieuwsbrief krijg je meer informatie over de familiedag die wordt georganiseerd op zaterdag 10 juni. Op deze dag zal van 14.00-18.00 uur worden gebasketbald door ouders, vrijwilligers, jeugdspelers en senioren leden en oud-leden. Vanaf 13.30 uur is ook Dukes open. De ALV wordt tussendoor gehouden, van 17.00-17.45 uur. Na 18.00 uur gaat de Familiedag in Dukes verder als feestavond. Einde ongeveer 22.00 uur.

Samenstelling bestuur en commissies

Bestuur Goba:

Egbert Egberts, voorzitter
Richard Bleuanus, penningmeester
Cheryl Meijers, secretaris/wedstrijdsecretaris
Jeroen Bongers, algemeen lid

Commissies van Goba bestaan uit:

Cie. Opa Jan Verkerk, Addie Koekkoek, Frank van Bennekom, Guus Ouwerkerk en Kees van der Wal. Vacature coördinator/planner.

Cie. Financiën en ledenadministratie Richard Bleuanus, Humfried Jonker en Robert Links.

Cie. Wedstrijdzaken Cheryl Meijers, Jill Beck en Manouk Voorwerk.

Cie. TC Dominique de Vries met adviseurs Corné de Goeij, Rolant van der Haar, Guus Ouwerkerk en Johan van Sluis (jongste jeugd).

Cie. Activiteiten Jill Beck, Manouk Voorwerk en Cheryl Meijers. Nog diverse vacatures.

Cie. Sponsorzaken en pr (waaronder social media en website) Egbert Egberts en Jeroen Bongers. Diverse stagiairs vanaf mei/juni 2023 . Aanwas welkom.

Vacatures

OPA-commissie

De OPA-commissie zoekt aanwas. Deze groep enthousiaste Goba-vrijwilligers haalt jaarlijks gemiddeld zo’n 3500 euro binnen voor de club. Dat is geen kattenpis. Het gaat slechts om enkele malen per jaar in groepsverband actief zijn. Dat schijnt volgens de huidige groep heel gezellig te zijn. Kandidaten kunnen zich aanmelden via de voorzitter.

Vertrouwenspersoon

De alv vond het net als het bestuur wenselijk om binnen Goba een vertrouwenspersoon te kunnen aanstellen.

Alle leden hebben recht op een veilige sportomgeving. Waar mensen samen komen, daar gebeuren dingen. Fijne, maar ook minder leuke dingen. Pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie komen helaas -gemerkt of ongemerkt- bij heel veel verenigingen voor. Terwijl deze ongewenste omgangsvormen een enorm effect hebben. Op de persoon zelf, op de sfeer én op de club. Een vertrouwenspersoon helpt je om ongewenste omgangsvormen te voorkomen. En als het wel gebeurt: de impact ervan te beperken.

Wat doet een vertrouwenspersoon? Hij of zij:

1. Staat paraat
Hij of zij is beschikbaar voor jou. Meestal worstelt deze persoon al een tijd met het probleem, voordat hij of zij aan de bel trekt. Dus wil iemand er eindelijk over praten, dan moet dat laagdrempelig kunnen. Uit de praktijk weten we namelijk dat medewerkers niet snel naar een bestuur stappen uit angst voor het vervolg. Bij een vertrouwenspersoon kan iemand zijn verhaal kwijt, zonder gevolg.

2.  Luistert
Als iemand dan eindelijk komt praten, is het zaak dat de vertrouwenspersoon luistert. Zonder oordeel. Vaak haalt dat al veel druk van de ketel. Bovendien is het fijn voor iemand om zich te kunnen spiegelen aan de verhalen en ervaring van een professional. Die heeft dit soort voorvallen vaker begeleid en helpt om het in het juiste perspectief plaatsen.

3. Coacht naar een oplossing
Als iemand eenmaal stoom heeft afgeblazen, dan zal de vertrouwenspersoon proberen om de situatie -samen met de melder- te analyseren. Hij of zij legt zijn vinger op de zere plek. Soms is alleen praten al voldoende. Is er een vervolgstap nodig? Dan gaat hij of zij coachend te werk. Belangrijk is dat iemand altijd beslist wat er gebeurt. Die eigen regie is heel belangrijk.

4. Laat weten dat hij of zij er is
Het ligt voor de hand, maar onze leden moeten weten dat er een vertrouwenspersoon ís. En dat ze bij hem of haar laagdrempelig terecht kunnen. Daarom zorgt de vertrouwenspersoon voor voldoende voorlichtingsmateriaal. En kunnen er daarnaast bijvoorbeeld ook spreektijden afgesproken worden.

5. Geeft het bestuur en de alv (on)gevraagd advies
Natuurlijk zijn alle gesprekken vertrouwelijk. Maar eens per jaar maakt de vertrouwenspersoon een rapportage voor de algemene ledenvergadering. Uiteraard zonder details en geanonimiseerd. Zo kunnen alle leden en het bestuur beter inspelen op wat er speelt in de vereniging. En waar nodig, helpt hij of zij om het beleid aan te scherpen. Als dat er al is, want vooral in kleinere sportclubs ontbreekt dat.


Ben jij de geschikte persoon? Meld je dan bij de voorzitter. Het bestuur maakt graag met jou kennis. Alvast bedankt!


Notulist

Het bestuur is op zoek naar een notulist m/v.

De notulist zal zorg dragen voor de notulen en verslaglegging van bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering. Je beschikt over ongeveer 3 uur vrije tijd per maand.

Ben jij de geschikte persoon? Meld je dan bij de voorzitter. Het bestuur maakt graag met jou kennis. Alvast bedankt!


Materialen

Binnenkort worden de drie elektronische scoreborden vervangen. Ook worden er nieuwe basketballen met de maten 7, 6 en 4 besteld. Deze zullen vooral gebruikt worden tijdens thuiswedstrijden, of trainingen thuis. De inloopbasketballen die meegenomen worden tijdens uitwedstrijden blijven dus gewoon in omloop. Met de aanschaf zijn enkele duizenden euro’s gemoeid dus het bestuur wijst iedereen erop zorgvuldig en voorzichtig met de materialen om te gaan.

Het bestuur wil graag een nieuwe en in de opslagruimten in Oosterbliek te plaatsen afsluitbare materiaalkast realiseren. Daarin kunnen dan de basketballen en andere wedstrijd- en trainingsattributen worden bewaard. Is er iemand die deze zou kunnen maken? En sponsoren? Graag informeren bij de voorzitter.


Trainingstijden en locaties

Let op: in de schoolvakanties zijn alle sportzalen gesloten. Alleen in Oosterbliek kan dan worden getraind. 

Maandag:     Oosterbliek
19.00-20.30  U16-2 + U16-1 + U20
20.30-22.00  M22-1 + MSE1 + V22/Vrouwen recreanten
 
Maandag:     Traverse (Jenaplanschool)
19.00-20.30  J14-1
 
Maandag:      Heerenlaantje 18
18.00-19.30   X12 teams (wisselschema i.v.m. beschikbare ruimte, bekend bij coaches)
 
Donderdag:  Oosterbliek
18.00-19.00  U10 + X12 teams (3 velden)
19.00-20.30  U14-1 + U16-2 (2 velden)
20.30-22.00  M22-1 + Heren recreanten (2 velden)
 
Donderdag:   Dalemplein Gorinchem Oost
19.15              U16-1
20.30              MSE1
 
 
VOG

De wetgever vereist binnenkort dat alle bestuurders, trainers, coaches en andere vrijwilligers die jeugd begeleiden een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overleggen. Het bestuur wil dit graag zelf al in 2023 gerealiseerd hebben. Zodra de wetswijziging van kracht is moeten we ons er ook aan houden. De alv is daarmee op 25 januari akkoord gegaan. Binnenkort zal het bestuur met de gemeente Gorinchem op dit punt samenwerken om de VOG aanvragen voor onze vrijwilligers mogelijk te maken. Iedereen moet hieraan meewerken. Wie geen VOG kan overleggen kan dus als de wet in werking treedt geen functie (meer) bij Goba vervullen.


Tot zover. Het bestuur.