Het takenschema voor de competitie wedstrijden 2019-2020


  •   maandag 23 september 2019

Ieders aanwezigheid bij de uitvoering van de taken is noodzakelijk om wedstrijden door te kunnen laten gaan. Kom ruim op tijd!
 
Wie écht niet kan fluiten of tafelen moet zélf voor vervanging zorgen en dit doorgeven aan zijn of haar coach! In verband met het registreren van de juiste namen op het digitale wedstrijdformulier moeten eventuele wijzigingen uiterlijk de vrijdag voor het wedstrijdprogramma door de coaches worden doorgegeven via de coaches/trainers app aan Björn Bahlmann, voorzitter.


Takenschema voor zaterdag 14 december 2019:Wedstrijd van MSE1 is komen te vervallen!

   

Goba online takenschema en wedstrijdplanning
 
Het nieuwe seizoen gaat binnenkort van start. Om zo efficiënt mogelijk gebruik te kunnen maken van de sporthal en om kosten van zaalhuur beheersbaar te kunnen houden zijn er zo veel als mogelijk ‘Goba-wedstrijddagen’ gepland. Dagen van 9 tot 10 wedstrijden op één zaterdag in onze thuissporthal De Oosterbliek dus. Op enkele dagen is dit helaas niet mogelijk. Dan zijn er slechts één of twee zaalhuurblokken gehuurd.
Eén van de grootste uitdagingen is het takenschema. Om scheidsrechters en tafelaars te kunnen inplannen hebben we iedereen hard nodig. Ik ga er ook niet omheen draaien: zoals ik al bij de laatste algemene ledenvergadering heb aangegeven zullen leden vaker dan voorgaande seizoenen worden ingepland. Kun je als je bent ingepland niet dan moet je zelf voor een vervanger zorgen en dit doorgeven aan jouw coach. Jouw coach geeft dit dan uiterlijk vrijdagavond voor de betreffende wedstrijddag door via de app aan Björn Bahlmann, die wekelijks de taken in Sportlink bijhoudt. 
Het aantal gediplomeerde scheidsrechters is door een aantal opzeggingen teruggelopen. Aanwas is nodig. Wil jij de opstap BSO cursus volgen? Meld je dan bij mij. Uiteraard zijn ouders van jeugdleden ook welkom.
Jeugdleden die vorig jaar de laagste cursus hebben gevolgd en deze nog niet hebben afgerond door in de praktijk hun bekwaamheid te laten testen laten we in het nieuwe seizoen hun cursus afsluiten. Tafelaars die nog niet eerder getafeld hebben begeleiden we op de dagen dat zij worden ingepland. Daar waar mogelijk is plannen we een beginnende tafelaar in samen met een ervaren tafelaar.
Tenslotte nog dit: om chaos en inefficiënt plannen te voorkomen worden data en aanvangstijden van thuiswedstrijden niet gewijzigd. Komt een team qua bezetting in de problemen, meld dit dan z.s.m. bij mij. Dit geldt ook voor uitwedstrijden. Met elkaar moeten we voorkomen dat we ons verenigingsbudget op laten gaan aan boetes bij de NBB.
Samen komen we er wel. Ik wens iedereen een fijne competitie toe.
 
Egbert Egberts,
Bestuurslid wedstrijdzaken