Procedure zaalwachten en materiaalgebruik


  •   donderdag 31 augustus 2023

Procedure zaalwachten en materiaalgebruik

ZAALWACHT EERSTE WEDSTRIJD

De hal wordt geopend door de beheerder. De aangewezen zaalwacht vraagt de materiaalkastensleutels op bij de beheerder van de sporthal. De sleutelbeheerder opent ook de materiaalkasten.

Zorg ervoor dat je minimaal een half uur voor het begin van de eerste wedstrijd in de hal aanwezig bent. Vraag minimaal twee andere ouders/verzorgers om je te helpen i.v.m. het sjouwen van materialen en het opstellen van de scoreborden. Je kunt ook de spelers om hulp vragen. Graag er op toezien dat niet iedereen van alles uit de kast haalt, zodat het daarna ook weer allemaal opgeruimd moet worden! De materiaalkasten moeten op slot zijn als de zaalwacht er niet zelf bij is.

1. Baskets aan zijde lange muur naar beneden draaien met de sleutel (bij beheerder) en op de juiste hoogte afstellen. Andere baskets uitklappen, vastzetten en ook op de juiste hoogte afstellen.
2. In de grote materialenruimte bevinden zich achterin een kast met grote deuren. Haal de sponsorborden van Goba eruit en plaats deze of in blokken of los schuin tegen de lange muur (volgorde van plaatsing is niet belangrijk voor nu). Denk aan de veiligheid van de spelers, dus vergeet niet om deze goed te plaatsen. Haal de losse inschuifbare banners uit de materiaalkast en plaats deze in de hoeken van de sporthal aan de kant van de lange muur en bij de tribune.
3. Jurytafels plaatsen (aan de smalle muurkanten van de speelvelden 1 en 3, op veld 2 aan de noordkant).
4. Alle banken dito. Belangrijk voor de veiligheid van spelers en scheidsrechters, geen banken langs de lange muurkant laten staan en zeker geen banken onder de baskets tegen de tribunes laten staan!
5. Tablets klaarleggen (zie aparte toelichting onderaan).
6. Scoreborden aansluiten (zie aparte toelichting onderaan). Dito 24 secondenklok t.b.v. MSE1 wedstrijden als het zover is.
7. Niet meer dan drie Goba-wedstrijdballen per veld! De coach van het thuisspelende team moet daarop toezien. Deze heeft de ballen al in bezit. Door tegenstanders te gebuiken ballen liggen (indien noodzakelijk, als men zelf geen ballen bij zich heeft) in de daarvoor beschikbare netten per 3 in de materiaalkast in de gang. De overige ballen blijven in de materiaalkasten in de daarvoor bestemde ballenrekken* !!! 

ZAALWACHT BIJ DE LAATSTE WEDSTRIJD

1. Bij einde wedstrijden: erop toezien dat alle thuisspelende teams opruimen. Alles in de wedstrijdkast. Door tegenstanders gebruikte ballen in de daarvoor beschikbare netten per 3 in de materiaalkast in de gang. Voorzichtig zijn met de tablets en elektronische scoreborden en 24 seconden klokapparatuur.
2. Baskets op laten draaien met sleutel/inklappen en terug naar de grote materiaalruimte. Verrijdbare baskets met de achterkant naar de muur plaatsen!
3. Jurytafels en banken terug op de juiste plek langs de tribune.
4. Materiaalkast(en) afsluiten.
5. Afsluiten gebeurt door de aangewezen persoon van het team dat de laatste wedstrijd speelt. Sleutel terug bij beheerder.
6. Na de laatste wedstrijd moet alles (dus ook de kleedkamers!) netjes zijn opgeruimd.


TIJDENS TRAININGSAVONDEN

De trainers van de eerste en laatste trainingen zijn verantwoordelijk voor het uit de materiaalkasten halen en terugleggen van de trainingsballen.  In de materiaalkast in de gang liggen hesjes. Deze kunnen worden gebruikt maar moeten na elke training weer worden verzameld in de daardoor bestemde krat. En weer teruggezet worden in de materiaalkast aan het eind van de trainingsavonden.

Goba gaat werken met ballenrekken die verrijdbaar zijn en alleen tijdens trainingen in zijn geheel in de sporthal moeten worden gereden. De zogenaamde ballencontainers. Sleutels daarvan zijn te vinden bij de beheerder van de sporthal (aan het sleutelbosje met de sleutels van de materiaalkasten) en moeten altijd worden afgesloten als er geen gebruik van wordt gemaakt en deze in de materiaalkasten worden geplaatst!


Toelichting


TABLET INSTRUCTIE

1. De zaalwacht haalt tablets op in de kast (of krijgt deze overgedragen van een bestuurslid). Controleer of de tablet voldoende is opgeladen. Als dit niet het geval is, moet er voor gezorgd worden dat de tablet wordt opgeladen. Een snoer met stekker zit in een plastic box in de kast.
2. Pak voor U8, U10 en U12-wedstrijden ook een ‘slangenformulier’. Dit formulier dienen de coaches voorafgaand aan de wedstrijd in te vullen en achteraf te ondertekenen! (Na de wedstrijd moet het formulier in de wedstrijdkast gelegd te worden.)
3. Controleer of de tablet aan het juiste Wifi-netwerk is gekoppeld. Als dit niet het geval is, moet de tablet aan Wifi gekoppeld worden. Instructies en wachtwoord staat op het beginscherm van de tablet.
4. Controleer of de Basketball.nl app opstart en is ingelogd met het verenigingsaccount. Als dit niet het geval is, moet er ingelogd worden. Gebruikersnaam en wachtwoord liggen in de plastic box in de kast.
5. Selecteer de wedstrijd waarvoor de score bijgehouden moet worden. Indien de teamopgave van beide teams nog niet door de coaches van te voren gedaan is, kan dit onder het verenigingsaccount op de tablet gedaan worden. Ook het toevoegen/wijzigen van scheidsrechters kan op de tablet gedaan worden.
6. De scheidsrechter kan de legitimatiecontrole op de tablet uitvoeren. Daarna kan het wedstrijdformulier geopend worden en kan de wedstrijd beginnen. Na de wedstrijd controleert de scheidsrechter het wedstrijdformulier en wordt het formulier definitief vastgelegd.

SCOREBORDEN AANSLUITEN

Elektra aansluiten: gebruik een haspel uit de wedstrijdkast en geleid deze van de jurytafels naar het dichtstbijzijnde contactpunt.
Grote scorebord: In de beheerdersruimte zit de aansluiting voor het bedieningspaneel. Kabel aansluiten en aansluiten aan het bedieningspaneel op tafel. Bedieningsbord is bij de beheerder. Bedieningspaneel aansluiten op elektra. 
Kleine scoreborden en 24 seconden klok: aansluiten op de elektrakabels. Bedieningshandleiding ligt in de materiaalkast in de gang in de plastic box.

Na afloop alles weer opruimen zoals het bij aansluiten is aangetroffen in de wedstrijdkast.


CONTACT BIJ CALAMITEITEN:

Ga eerst naar de zaalbeheerder, als het gaat om bijvoorbeeld de baskets, banken, tafels, eerste hulp bij ongelukken, kleedkamers, sanitair enzovoorts.

Neem contact op met de wedstrijdsecretaris als er iets niet klopt m.b.t. de te spelen wedstrijden of als er iets gebeurt waarvan de NBB daarvan melding moet krijgen (team komt niet opdagen, wedstrijd gestaakt, spelers met D fout weggestuurd door scheidsrechter, enzovoorts).  

Komt er iemand niet opdagen voor een taak probeer dan ter plaatse voor een vervanger te zorgen. Maar meld het aan de wedstrijdsecretaris wie niet is opgekomen en wie heeft vervangen. Probeer alle wedstrijden op tijd te laten aanvangen.

Het bestuur probeert in welke vorm of persoon dan ook altijd aanwezig c.q. bereikbaar te zijn. *Goba gaat werken met ballenrekken die verrijdbaar zijn en alleen tijdens trainingen in zijn geheel in de sporthal moeten worden gereden. De zogenaamde ballencontainers. Sleutels daarvan zijn te vinden bij de beheerder van de sporthal (aan het sleutelbosje met de sleutels van de materiaalkasten) en moeten altijd worden afgesloten als er geen gebruik van wordt gemaakt en deze in de materiaalkasten worden geplaatst!