Mededelingen NBB per 8 september 2023


  •   vrijdag 8 september 2023

Mededelingen NBB per 8 september 2023

Wedstrijdwijzigingen
Conform het Handboek Competities moeten wedstrijdwijzigingsaanvragen binnen één week na aanvraag in Sportlink zijn afgehandeld. Wanneer een verzoek na een week nog open staat, kan een wijzigingsaanvraag eenzijdig door Competitiezaken worden geaccordeerd en in Sportlink worden doorgezet. Kijk dus regelmatig de wijzigingsverzoeken in Sportlink Club na en kom niet voor verrassingen te staan!
 
Wedstrijden worden niet meer op een fictieve datum geplaatst
Met ingang van dit nieuwe seizoen gaat er strenger op worden toegezien dat wedstrijden in het reguliere weekend worden gespeeld. 
Wedstrijden worden niet meer op een fictieve datum geplaatst! 

Ben je genoodzaakt een wedstrijd op korte termijn te verplaatsen? Dan is dit alleen toegestaan als beide verenigingen met het wijzigingsverzoek akkoord gaan. Een nieuwe datum dient vóór de oorspronkelijke speeldatum ingediend te zijn in Sportlink met akkoord van beide verenigingen. De maandag na de oorspronkelijke datum verwerken wij dit als een Niet Opkomen (NO) indien er geen wedstrijdwijzigingsverzoek is ingediend met akkoord van beide verenigingen.

Bovenstaande is van toepassing op de afdelingswedstrijden. Voor de landelijke wedstrijden verwijzen we je naar de procedure in het Handboek Competities.

Wedstrijdtablet
Test minimaal een week voorafgaand aan de eerste competitiewedstrijd of de wedstrijdtablet van de vereniging goed werkt en of de wedstrijden in de Basketball-app juist naar voren komen. Dit scheelt een hoop problemen en stress op de eerste wedstrijddag zelf.

Spelregelbewijs
De verplichting van het spelregelbewijs geldt voor alle leden van 14 tot en met 24 jaar die wedstrijd spelend lid zijn.  
Een lid dat het spelregelbewijs nog niet heeft behaald, kan dit eenvoudig doen via FlowSparks, de online leeromgeving van Basketball Nederland.
Voor meer informatie en een handleiding betreffende het spelregelbewijs verwijzen we graag naar: https://www.basketball.nl/competities/spelregels/spelregelbewijs/.  

Wedstrijd spelende leden ontvangen eenmalig automatisch een welkomstmail van Flowsparks om in te loggen en het spelregelbewijs te halen. Mocht deze e-mail niet meer terug te vinden zijn, dan kan het lid gaan naar https://login.flowsparks.com/ en klikken op de optie ‘Wachtwoord vergeten’. Vervolgens kan hij zijn e-mailadres invoeren (dat overeenkomt met wat in Sportlink is geregistreerd!). 

Arbitrage
Met ingang van dit seizoen zijn er heel wat versoepelingen (maar ook een aantal verzwaringen) qua licenties/diploma’s doorgevoerd. Bijgevoegd ziet u het overzicht welke licenties/diploma’s de verschillende scheidsrechters/spelleiders geacht worden te hebben om wedstrijden te mogen leiden. We verwijzen u hiervoor ook graag naar het Handboek Arbitrage.

24-secondenklok
De 24-secondenklok moet worden gehanteerd in de volgende divisies:
• Landelijk: Eredivisie, Promotiedivisie en 1e divisie (zowel Senioren als Jeugd)
• Afdeling: 2e en 3e divisie (alleen Senioren)
Op uitdrukkelijk verzoek van de verenigingen blijft de regel van de schotklok van kracht in de Mannen en Vrouwen Senioren 3e divisie (afdelingscompetities).

Contactgegevens verenigingsfunctionarissen
We verzoeken elke vereniging de eigen verenigingsfunctionarissen (zoals voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdsecretaris, vertrouwenscontactpersoon, et cetera) goed in Sportlink te registreren. Wanneer deze functionarissen hun privacy-instelling in de Basketball-app op ‘open’ zetten, zijn deze functionarissen voor andere verenigingen in het adresboek in Sportlink Club terug te vinden:
• Kies in Sportlink Club in de menubalk voor Vereniging.
• Klik vervolgens op Adresboek en selecteer het tabblad Verenigingen.
• Met de zoekfunctie kan per afdeling en per vereniging een zoekopdracht worden gedaan voor de contactgegevens van verenigingsfunctionarissen van andere verenigingen.
 
In het kader van de AVG-wetgeving kan een lid via de Basketball-app zelf zijn privacy-instelling bepalen. Een functionaris is uiteraard niet verplicht om zijn instelling op ‘open’ te zetten. Echter, in dat geval is hij niet terug te vinden in het adresboek. Indien bij een vereniging geen enkele persoon in het adresboek te vinden is, dan betekent dit dat er geen verenigingsfunctionarissen zijn geregistreerd of dat ze een privacy-instelling hebben gekozen waardoor ze niet in het adresboek zichtbaar zijn.
Let op: Via de Basketball-app kun je het algemene e-mailadres van een vereniging (veelal van de secretaris) opzoeken via het tabblad INFO.

Jaarplanning
Recentelijk heeft de NBB nog een aantal wijzigingen in de jaarplanning van de competities doorgevoerd. Deze wijzigingen betreffen data aan het einde van de competities in april/mei 2024. Een van de redenen voor de wijzigingen is dat Koningsdag in 2024 op een zaterdag valt. De NBB heeft besloten om zaterdag 27 april 2024, Koningsdag dus, niet als speeldag aan te wijzen.
De andere wijzigingen zijn:
•     Het centrale Finals-event van de NBB wordt in het weekend van 18-19 mei 2024 gehouden
  (stond oorspronkelijk gepland voor het weekend van 11-12 mei).
•     In de hoogste divisie in een leeftijdscategorie (Mannen en Vrouwen Promotiedivisie + alle Jeugd Eredivisies) wordt voortaan een Final 8 gespeeld. De BNXT en WBL worden buiten beschouwing gelaten. Een Final 8 bestaat uit:
o  Kwartfinale: 2 wedstrijden (thuis en uit) te spelen in de weekenden van 26-28 april (niet op 27 april) en 3-5 mei 2024.
o  Halve finale: 2 wedstrijden (thuis en uit) te spelen in het weekend van 10-12 mei 2024.
o  Finale: 1 wedstrijd tijdens het centrale Finals-event van de NBB in het weekend van 18-19 mei 2024.
• Overige beslissingswedstrijden en promotie-/degradatiewedstrijden (landelijk en in de afdelingen) kunnen worden gespeeld in de volgende weekenden:
o  26-28 april 2024 (niet op 27 april).
o  3-5 mei 2024.
o  10-12 mei 2024.
Zie de pdf-bijlage ‘Jaarplanning 2023-2024’. Deze wordt ook op de NBB-website geplaatst.

 
Teamopgaves
Teamopgaves moeten uiterlijk één week voor de eerste competitiewedstrijd in Sportlink worden ingevoerd. Per team moeten minimaal zeven spelers worden opgegeven, met uitzondering van het laagste team per leeftijdscategorie.
Let op: De spelers/coaches/teammanagers van uw vereniging zien de wedstrijden pas, wanneer zij in het betreffende team zijn ingedeeld!
 
Dispensatie-aanvragen
Een aanvraag voor een dispensatie moet via de volgende link worden ingediend: https://www.basketball.nl/competitie/competitiezaken/formulieren/dispensatieformulier.
Wacht hiermee niet tot het laatste moment vlak voor de start van de competitie. Dan kan het zo maar gebeuren dat door de drukte je aanvraag langer blijft liggen dan wenselijk is.
 
Pasfoto’s
Goedgelijkende pasfoto’s van leden kunnen door de vereniging het gehele seizoen in Sportlink Club worden aangepast. De leden kunnen in de periode van 15 juni t/m 25 september hun foto in de Basketball-app zelf aanpassen. Na die datum wordt deze mogelijkheid gesloten! Controleer de foto’s van uw leden tijdig, voorafgaand aan het seizoen, in Sportlink Club. Oude foto’s (niet meer gelijkend), familiefoto’s, foto’s van (huis)dieren et cetera worden niet geaccepteerd bij de controle voorafgaand aan de wedstrijden, met mogelijke uitsluiting tot de wedstrijd als gevolg!