Ledenstop / Membership stop U8 and U10


  •   woensdag 1 november 2023

Beperking toelatingsbeleid

Helaas is er een ledenstop voor kinderen in de leeftijden U8 en U10. De huidige groepen zijn te vol. Er is geen zaalruimte meer en er zijn ook nog geen trainers voor deze groepen beschikbaar. De verwachting is dat deze situatie nog minstens enkele maanden zo zal blijven. Houd onze website in de gaten waar Goba op bekend zal maken wanneer deze ledenstop opgeheven zal worden. En hoe kinderen dan weer kunnen worden aangemeld. In het kader van de privacywet mogen we helaas geen wachtlijsten samenstellen en bewaren.


Restriction admission policy

Unfortunately there is a membership stop for children aged U8 and U10. The current groups are too full. There is no more room space and there are no trainers available for these groups yet. This situation is expected to remain this way for at least several months. Keep an eye on our website where Goba will announce when this membership stop will be lifted. And how children can be registered again. Unfortunately, in the context of the privacy law, we are not allowed to compile and keep waiting lists.