Ledenstop U8 en U10


  •   zondag 10 september 2023

Beperking toelatingsbeleid

De enorme toeloop in de leeftijdsgroepen van de U8 en U10 heeft gevolgen voor de mogelijkheden om deze kinderen binnen onze vereniging goed op te kunnen vangen. Op dit moment hebben we nog geen plek voor ongeveer 30 kinderen. 

De huidige U8 en U10 groepen kunnen blijven doortrainen onder leiding van Bas, Mika en Maddox! Het gaat om een 18-tal kinderen, dat traint op de donderdagavond van 17.30-18.30 uur. Later is niet wenselijk en elders in Gorinchem is er nog geen plek voor uitbreiding van deze categorie. Ook ontbreekt de mankracht om deze kids op te vangen en te begeleiden.

Een hopelijk kortstondige ledenstop is dan ook noodzakelijk.

Wie beslist over toelating?

In de statuten is geen bepaling opgenomen over het al dan niet toelaten van een specifieke groep nieuwe leden. Dan heeft het bestuur de bevoegdheid over de toelating van nieuwe leden. Bij de toelating wordt gekeken of er onder andere voldoende trainingscapaciteit is en of er ook kundige en voldoende vrijwilligers zijn om nieuwe leden op te kunnen vangen en begeleiden. Is er geen beletsel meer, dan wordt de maatregel opgeheven.

In de overige leeftijdsgroepen van U12, U14, U16, U18, U20, U22, recreanten en de senioren geldt deze beperking niet. Aanmelden kan via info@goba.nu.

Namens het bestuur,

Egbert Egberts,
Voorzitter