Laatste nieuws


Voorzitterswissel

Beste leden, ouders, vrijwilligers en sponsoren,

Afgelopen weekend 15/16 oktober 2022 heeft Cor van der Wel te kennen gegeven met onmiddellijke ingang zijn functie als voorzitter van Goba neer te leggen. Eén en ander hangt vooral samen met zijn gezondheid. Zonder daar verder al te veel op in te gaan heeft het Cor veel moeite gekost om tot dit besluit te komen. De vereniging Goba ligt hem namelijk heel na aan het hart. Maar door deze beslissing te nemen denkt hij in elk geval aan zijn eigen welzijn en zijn privésituatie. En dat hoort bij iedereen op de eerste plaats te staan. Het bestuur denkt, dat zij namens iedereen spreekt, dat we allemaal Cor een goed herstel toewensen. Cor sluit overigens niet uit in de toekomst weer een rol te willen spelen binnen de vereniging, maar dan niet meer in het bestuur. Cor, daar kijken we graag naar uit. Bedankt voor al jouw inzet in de jaren waarin je Goba hebt zien groeien tot een topclub in de jaren tachtig en negentig, de overgangsjaren in het begin van de 21ste eeuw en de periode tot nu. We komen er uiteraard nog bij jou op terug.

Het betekent wel, dat het huidige bestuur, dat nog een aantal vacatures kent, sturing nodig heeft. Daartoe is Egbert Egberts bereid gevonden om tot aan de eerstvolgende ALV als interim-voorzitter te fungeren, met de mogelijkheid daarna kandidaat te zijn voor minimaal twee seizoenen. Dit met name om de continuïteit te waarborgen en samen met bestuur en commissies het kader gedurende deze perioden te versterken en de vereniging verder te laten groeien. Geheel in de lijn zoals Cor dit heeft gewild. Inmiddels heeft iedereen meer duidelijkheid gekregen via een nieuwsbrief. Deze staat ook elders op deze site.

Vacature Algemeen bestuurslid

Ook Edwin Nieuwenhuis heeft te kennen gegeven vanwege persoonlijke omstandigheden geen bestuurslid meer te kunnen zijn. Het bestuur dankt hem voor zijn inzet. Edwin blijft wel beschikbaar voor andere taken, maar nog niet op korte termijn. Dat respecteert het bestuur uiteraard. Hierdoor is de functie Algemeen Bestuurslid vacant geworden. Daarover meer elders op de website. Is deze functie iets voor jou? Dan kun je er uiteraard op reageren