Goba nieuwsbrief november 2023


Goba nieuwsbrief november 2023

Mededelingen bestuur

Bestuurslid algemene zaken Jeroen Bongers is teruggetreden als lid van het algemeen bestuur. In goed overleg is met Jeroen besproken dat hij wel beschikbaar blijft als vrijwilliger en bereid is om mee te blijven denken als het gaat om de voortgang van onze vereniging. Jeroen, bedankt voor jouw inzet en fijn dat je actief blijft.
Als kandidaat bestuurslid algemene zaken zal Rachel Piepers, moeder van jeugdlid Senna, tot aan de alv deel gaan uitmaken van het huidige algemeen bestuur. Rachel zal als contact gaan fungeren tussen ouders van jeugdleden <18 jaar en het bestuur. Tevens zal zij binnen de mogelijkheden die zij heeft om dit op zich te nemen samen met het algemeen bestuur onder andere bezighouden met onder andere het opzetten van de activiteitencommissie en een commissie vrijwilligerszaken. Bij de eerstvolgende ALV zal dit uiteraard nog worden toegelicht.
Het bestuur heeft het mandaat gekregen tijdens de laatstgehouden ALV om enkele open plekken in te vullen. Bij de eerstvolgende ALV zal dit formeel moeten worden bekrachtigd.

Addy Koekkoek van de Oud Papier Actie commissie is een aantal weken geleden geopereerd. Het bestuur wenst hem succesvolle behandelingen en een goed herstel toe.

Met betrekking tot het takenschema: er gaan verhalen de rondte dat als je niet thuis speelt of vrij bent in een weekend dat je dan geen taken hoeft te doen. Dat is onjuist. Tijdens de laatste ALV is door het bestuur toegelicht dat het helaas niet mogelijk is om dan alle thuiswedstrijden te bemensen. We hebben twee heren en één damesteam, waarin volwassenen spelen die nodig zijn bepaalde taken uit te voeren. Denk aan scheidsrechter zijn of scoren met de tablets.  Dit is ook niet nieuw want de afgelopen seizoenen gebeurde dit al vaker. Er zijn in de afgelopen paar weken diverse senioren zomaar weggebleven. Daardoor gingen sommige wedstrijden ternauwernood door. Eén begon pas een half uur later waardoor het vervolgschema in de knel kwam. Het kan zijn dat je écht niet kunt maar regel dan wel op z’n minst een vervanger en meld dit aan de wedstrijdsecretaris via wedstrijden@goba.nu. Zij die invielen bedanken we hierbij nogmaals voor hun inzet.

Tenslotte wil ik even in het kort ingaan op een aantal punten van kritiek geuit door enkele ouders, oudere spelers en vrijwilligers op een aantal zaken die voor hen belangrijk zijn. Het gaat om zaken als de mogelijkheid om reiskosten naar uitwedstrijden te kunnen declareren, om betere of meer faciliteiten te kunnen verkrijgen of om op punten die al in gezamenlijkheid zijn bepaald graag veranderingen te zien worden aangebracht. Kritiek leveren mag altijd, maar besef dat het huidige bestuur voor dit soort zaken altijd doorverwijst naar de algemene ledenvergadering. Niet het bestuur bepaalt hoe beleid anders moet of hoe begrotingen anders moeten worden ingevuld maar de kiesgerechtigde leden doen dit gezamenlijk. Het bestuur hoeft ook niet te zorgdragen voor het leveren van vrijwilligers of het invullen van functies of vervullen van taken. Dat bepalen en regelen de leden onderling met elkaar. Het bestuur voert het beleid bepaald door de ALV uit en draagt zorg voor de continuïteit van de dagelijkse gang van zaken, samen met de leden. Bovendien, als begrotingen moeten worden aangepast leidt dit weer tot stijging van contributies. Elke keuze heeft ook een prijs.

Ik kom hier binnenkort wat mij persoonlijk betreft nog op terug.


Egbert Egberts,
Voorzitter
 

 
    
 
 
De Grote Clubactie is dé grootste fondsenwervende actie voor amateur sport-, cultuur- en hobbyverenigingen van Nederland. Vitale verenigingen zijn de basis voor een gezonde samenleving. De Grote Clubactie helpt verenigingen met het genereren van extra inkomsten en bouwt zo mee aan een actief verenigingsleven in Nederland. 
Goba doet ook mee. Een lot kost €3,- per stuk en hiervan gaat 80% naar jullie clubkas. Er zijn diverse grote prijzen te winnen, maar het allerbelangrijkst is natuurlijk dat je jullie club financieel een handje kunt helpen. Onderstaande link brengt je direct naar onze eigen lotenverkooppagina. Online verkopen is veilig. Je hoeft niet met loten langs de deur en geld over straat. 
De grootste lotenverkopers (de beste drie) krijgen van enkele clubsponsors een leuke prijs. Deze worden gesponsord door clubsponsor Brickshop.
13 november om 23.59 uur sluit de online verkoop en het invoersysteem voor de verkoopboekjes in ‘Mijn Grote Clubactie’. Ook sluit deze dag de bestelmodule voor papieren loten. 28 november is de trekking van de Grote Clubactie loterij. Vanaf 29 november weten lotenkopers of ze naast het steunen van jullie vereniging, zelf ook in de prijzen zijn gevallen. Eind december is de uitkeren van de opbrengst aan alle deelnemende verenigingen.
 
 
https://lot.clubactie.nl/lot/bc-goba/230063?fbclid=IwAR0uIm0EXeqCwVTP1Scntq9chG-D07ONKVDMAI0jGTIAhbmcubvJ0E1E2bs


Spelregelbewijs verplicht

Basketball is een fantastische sport, maar spelregel technisch ook een lastige sport. Op de velden zijn er soms discussies te zien tussen spelers en scheidsrechters over de spelregels. Meer kennis van de spelregels zorgt voor meer begrip voor beslissingen van de scheidsrechters en maakt onze sport dus leuker, veiliger en positiever. Het spelregelbewijs maakt basketballers vertrouwd met de spelregels van onze sport.
Het spelregelbewijs wordt aangeboden via FlowSparks, de Elektronische Leeromgeving (ELO) van Basketball Nederland. Alle spelende leden van 13 jaar en ouder hebben automatisch toegang tot de omgeving waarin het spelregelbewijs behaald kan worden. Ook niet spelende leden, of leden die jonger zijn dan 13 jaar, kunnen door de verenigingen vrijwillig worden aangemeld, mits zij geregistreerd staan in Sportlink.
Een speler die het spelregelbewijs dient te halen, ontvangt een mail vanuit FlowSparks. Dit betreffen alle spelende leden (met een spelactiviteit) vanaf 14 jaar tot en met 24 jaar. Spelers van 13 jaar krijgen wel alvast toegang tot FlowSparks, zodat zij tijd hebben om het spelregelbewijs op tijd te halen. De mail wordt automatisch verstuurd. In de ontvangen mail kan het lid een account aanmaken. Met dit account krijgt de speler toegang tot FlowSparks. Wanneer een lid later nogmaals wil inloggen in FlowSparks kan dat via deze link: https://login.flowsparks.com/. 

  
Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 
Binnenkort ontvangen de vrijwilligers van onze vereniging allemaal per e-mail een verzoek om een verklaring omtrent het gedrag, een zogenaamde VOG aan te vragen. De ALV heeft ermee ingestemd dat we deze van onze vrijwilligers vragen, en we doen dit ook alvast met het feit in het vooruitzicht dat dit binnenkort wettelijk verplicht gaat worden.  Het niet inleveren van een VOG leidt nu nog niet tot consequenties. Maar zodra deze verplicht wordt kunnen we helaas niet meer samenwerken met personen die er geen kunnen of willen overleggen. Het bestuur vraagt iedereen de wens van de ALV te respecteren. Goba is inmiddels tot het systeem van de Rijksoverheid toegelaten en als club en organisatie positief gescreend.
  
  Spelregels U8, U10 & U12 basketball

Er zijn nogal wat onduidelijkheden met betrekking tot de afwijkende regels voor U8, U10 en U12 basketbalwedstrijden.
Ook weet niet iedereen dat er straffen moeten worden uitgedeeld als men zich niet aan deze regels houdt.

Nog even alles op een rijtje:

Onderstaand staan de door de FIBA vastgestelde officiële spelregels genoemd.
De U12 Topklasse is uitgezonderd van deze regels:

• De   vrije   worplijn   ligt   op   4.30   in   plaats   van   4.60.   Voor   deze   vrije
worplijn   gelden   dezelfde   beperkingen   als   in   de   normale   regels
(bijvoorbeeld: te vroeg inlopen)
• De basket hangt op 2.60 in plaats van op 3.05
• Er wordt gespeeld met een bal van maat vier (U8), vijf (U10 en U12) of
maat zes (vanaf U12 tweede divisie), in plaats van maat zes (dames) of
zeven (heren)
• Teams bestaan uit minimaal zes spelers
• De speeltijd bestaat uit 8 x 4 minuten. Tussen de 4e en de 5e periode is
een rust van 10 minuten. Tussen de 2e en 3e en de 6e en 7e periode is er
een pauze van twee minuten. Tussen de 1e en 2e, 3e en 4e, 5e en 6e, en 7e
en 8e periode is er een pauze van één minuut. Timeouts bestaan niet meer,
en   er   wordt   gespeeld   met   levende   tijd:   de   tijd   staat   dus   stil   na
fluitsignalen, en na een score in de laatste 2 minuten van het laatste
kwart. De tijd gaat weer lopen zodra de bal in het veld wordt aangeraakt
door een willekeurige speler
• De teamfoutenregel geldt per twee perioden (1+2, 3+4, 5+6 en 7+8). Voor
persoonlijke   fouten   gelden   dezelfde   beperkingen   als   in   een   normale
wedstrijd:   Als   een   team   meer   dan   vier   fouten   maakt   in   een   kwart   (2
perioden),  krijgt  het  andere   team  voor  iedere  volgende  fout  twee   vrije
worpen, maar als de fout wordt gemaakt door een aanvallend team, worden er
nooit vrije worpen genomen, ook niet na een vierde teamfout.
• Er wordt gespeeld met het slangenwisselsysteem. Dit betekent dat er alleen
tussen iedere periode gewisseld wordt. Wissels tijdens de periodes zijn
niet toegestaan. In geval van een blessure komt de eerstvolgende speler
volgens   het   slangenwisselsysteem   het   veld   in.   Deze   slangenwissel   is
verplicht   en   betekent   dat   de   spelers   in   een   vaste   volgorde   wisselen,
waardoor   alle   spelers   even   veel   speeltijd   krijgen.   Op   de   website   zijn
schema’s voor toepassing van de slangenwissel opgenomen.
Het   niet   invullen   van   het   formulier   van   het   slangensysteem   kan   worden
aangemerkt als het onjuist invullen van het wedstrijdformulier en/of het
opstellen   van   ongerechtigde   spelers,   dit   ter   beoordeling   van   de   NBB.
Coaches   van   beide   teams   hebben   de   verantwoordelijkheid   voor   het   vooraf
invullen van het formulier. Eventuele bezwaren van de toepassing van het
slangensysteem kunnen alleen in behandeling worden genomen indien er een
ingevuld en ondertekend formulier is.
• Er wordt gespeeld met:
­ de driesecondenregel
­ de vijfsecondenregel
­ de achtsecondenregel
­ de terugspeelregel
­ driepunters
­ de bonusregel
• Er wordt gespeeld zonder:
­ de 24secondenregel
­ verlenging: de stand na 32 minuten is de eindstand (evt. gelijk)
Verder verandert de puntentelling: De waarde van scores verschilt ten opzichte
van de normale waarde van scores:
• Scores van binnen de bucket tellen voor twee (2) punten
• Scores van buiten de bucket tellen voor drie (3) punten

Eindstand:   Winnen   is   niet   het   belangrijkste   doel   bij   jeugdwedstrijden.   De
eindstand wordt daarom ‘bevroren’ wanneer een team een voorsprong van 50 punten
heeft.   Er   wordt   verder   gespeeld,   maar   de   puntentelling   wordt   niet   meer
bijgehouden. Wanneer dit toch gebeurt, wordt de uitslag door de COI gecorrigeerd
naar   een   verschil   van   50   punten.   Let   op:   wanneer   de   puntentelling   bevriest,
worden de slangenwissel en spelersfouten nog wel bijgehouden.

De vrije worplijn: De afstand van de vrije worplijn tot aan het bord is 2.80
meter: een verschil met 1.80 meter ten opzichte van de normale veldafmetingen
(4.60 meter). Bij velden met een doorgetrokken cirkel is dit het punt van de
cirkel, dat zich het dichtste bij de basket bevindt.

Screening: Alle vormen van screens zijn verboden: zowel op de bal als van de bal
af. Bij een overtreding is de coach verantwoordelijk. Bij de eerste overtreding
waarschuwt de scheidsrechter de coach. Bij een volgende overtreding kan de coach
een technische fout (C) krijgen.

Bal uit handen tikken (U8 en U10­competities): Om jonge spelers te beschermen,
mag een speler de bal niet uit de handen van zijn tegenstander slaan, tikken of
pakken.  
Wanneer   dit   wel   gebeurt,   dan   is   dit   een   overtreding   en   krijgt   de
tegenstander   de   bal   voor   een   inworp:   “Om   het   balbezit   bij   jonge   spelers   te
beschermen, mag een tegenstander niet de bal vastpakken, uit de handen slaan of
tikken wanneer de speler de bal vast heeft. Wordt de bal tijdens het dribbelen
of passen reglementair correct onderschept, dan is dit wel toegestaan.”


 

 
 
Doe je aankopen voortaan via de sponsorklik pagina van Goba. Voor jou is dit waarschijnlijk een kleine moeite. Voor Goba zijn dit directe inkomsten. Met deze inkomsten kunnen leuke dingen georganiseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan een basketbaltoernooi en / of nieuwe ballen.
Je kunt rechtstreeks naar onze clubgebonden link:
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=12145&cn=nl&ln=nl&fbclid=IwAR3R2crUaCgWTJM-FVFbCPPb6_Djf4rnm13_3bvTxZM3NmAGSPq1yqXDHuY
 
  

 
Sponsor van Goba worden?
 
Als kleine, maar groeiende sportvereniging hebben wij de steun van de sponsoren hard nodig. Zonder sponsoren zou er geen sportvereniging zijn. De sponsorcommissie zoekt ondernemingen en particulieren die onze club willen steunen. Ook is de commissie klankbord voor bestaande sponsoren. Wij hopen dat u als (toekomstige) sponsor door het lezen van deze briefing geïnteresseerd blijft of raakt in onze club. Heeft u vragen, dan kunt u zich altijd tot ons wenden. Teams van Goba spelen als het even kan in gesponsorde shirts. Deze hebben een gebruikersduur van drie jaar. Naast sponsors voor de kleding wordt de vereniging gesteund door middel van sponsoring van een reclamebord, een roll-on banner, een activiteit (bijvoorbeeld toernooi, clinic of jubileumevent) of deelname aan onze “Club van 50”. De verschillende sponsormogelijkheden worden hieronder beschreven. 
https://www.goba.nu/2872/0/sponsor-worden-dat-kan-op-verschillende-manieren-
 Goba webshop
In samenwerking met DiluSports wordt onze eigen Goba webshop momenteel aangepast. In een aparte nieuwsbrief komen we hier nog op terug. Hopelijk kunnen we je dan een aantal suggesties doen voor cadeautjes voor de aankomende feestdagen of voor verjaardagen.