GOBA Nieuwsbrief juni 2023


GOBA Nieuwsbrief juni 2023

Vragenlijst ouders/oudere jeugdleden inzake vrijwilligerstaken/sponsoring

Beste oudere leden, ouders van jeugdleden en andere betrokkenen,

Slechts zeven personen hebben de moeite genomen om de vragenlijst die toegestuurd is via e-mail vanuit info@goba.nu uiterlijk 25 mei 2023 in te vullen en terug te sturen aan het bestuur. Ongeveer vijftien mensen, hebben mondeling of schriftelijk laten weten reeds taken te vervullen of in de toekomst niet (meer) beschikbaar te zijn. Een totaal van 22 reacties dus op een mailing van ruim 145. Nog geen vijftien procent heeft dus de moeite genomen om te reageren.

Ik ben daar heel erg van geschrokken en ook teleurgesteld over. Enerzijds hoor ik van diverse ouders en oudere (jeugd)leden dat er diverse wensen zijn om dingen te verbeteren binnen de club, en dat er soms zaken zijn die nog steeds niet soepel verlopen, anderzijds merk ik dat de bereidwilligheid om daaraan mee te willen werken vrijwel nihil is. Uitzonderingen in positieve zin daargelaten.

Het niet invullen en inzenden van dit formulier houdt in dat het bestuur geen zicht heeft op hoe we bepaalde zaken en taken die echt van belang zijn moeten uitvoeren en invullen. Onvoldoende mankracht en daarnaast ook gebrek aan sponsoring betekent dat het bestuur zich alleen kan richten op het afhandelen van lopende zaken en het verzorgen van de hoogst noodzakelijke bezigheden. En dat sommige zaken die moeten worden aangeschaft ten koste gaan van het eigen vermogen en uiteindelijk gevolgen hebben voor de begroting. En de contributies.

Vul het formulier s.v.p. alsnog in, stuur het naar info@goba.nu en help de vereniging waar het kan. Op 13 juni zal ik tijdens de ALV gaan toelichten waar e.e.a. toe gaat leiden als positieve reacties en bijdragen uitblijven. In elk geval voel ik me als voorzitter niet verantwoordelijk voor zaken die niet meer uitgevoerd kunnen gaan worden als de ledenvergadering niet bepaalt waar we met de club naar toe moeten. De ledenvergadering is immers de baas van de vereniging, niet het bestuur. Dat voert slechts uit waartoe de ledenvergadering besluit, mits het ook de middelen en mankracht daartoe aangereikt krijgt.

Egbert Egberts,
Voorzitter


Vragenlijst: Vragenlijst beschikbaarheid als vrijwilliger | Goba basketballvereniging

Aanvullende ALV 13 juni 2023 in Dukes om 20.00 uur

In juni zal er een aanvullende algemene ledenvergadering worden gehouden. Tijdens de ALV van 25 januari is door het bestuur beloofd om een inhoudelijk duidelijkere en verdiepende begroting te presenteren omdat dit niet mogelijk was nadat de club eind oktober 2022 in een soort van bestuursvacuüm terecht was gekomen. Een interim bestuur zorgde voor de afwikkeling van lopende zaken maar een groot aantal punten zou met instemming van de ALV nog verder uitgediept en ingevuld worden. Zo moesten er nog diverse investeringen worden gedaan, waar de ALV al van in kennis is gesteld, zoals materialen als ballen, scoreborden en tablets. Deze zullen deze maand worden aangeschaft voor het nieuwe seizoen. De destijds gepresenteerde resultaatrekening was in principe wat betreft de ALV akkoord. Penningmeester Richard Bleuanus zal deze cijfers presenteren en toelichten. Voorzitter Egbert Egberts licht namens het bestuur ook enkele andere zaken toe die sinds aantreding van het bestuur op het pad van het bestuur zijn gekomen. Hier alvast de agenda.

Agenda:

1. Opening door voorzitter en mededelingen bestuur
2. Notulen vorige vergadering
3. Vrijwilligersbeleid en vacatures
4. Verantwoording penningmeester begroting 2023-2024 / plan clubkleding / contributie
5. Sponsoring
6. Gorinchem Sportmaand 15/9/2023 - 15/10/2023 en openingevent 17/09/2023 Oosterbliek
7. Trainingstijden en -locaties 2023-2024
8. Seizoenopening 2023-2024 en clubevenementen
9. Wvttk
10. Sluiting en napratenContributies 2023-2024 en incassomomentenInformatie over betalingen bij de penningmeester: penningmeester@goba.nu.


Vacatures

OPA-commissie

De OPA-commissie zoekt aanwas. Deze groep enthousiaste Goba-vrijwilligers haalt jaarlijks gemiddeld zo’n 3500 euro binnen voor de club. Dat is geen kattenpis. Het gaat slechts om enkele malen per jaar in groepsverband actief zijn. Dat schijnt volgens de huidige groep heel gezellig te zijn. Kandidaten kunnen zich aanmelden via info@goba.nu.

Vertrouwenspersoon

De ALV vond het net als het bestuur wenselijk om binnen Goba een vertrouwenspersoon te kunnen aanstellen. Meer info op de website. Ben jij de geschikte persoon? Kandidaten kunnen zich aanmelden via info@goba.nu.

Notulist

Het bestuur is op zoek naar een notulist m/v. De notulist zal zorg dragen voor de notulen en verslaglegging van bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering. Je beschikt over ongeveer 3 uur vrije tijd per maand. Ben jij de geschikte persoon? Meld je dan bij de voorzitter.

Wedstrijdsecretaris

Aan het eind van het seizoen 2023-2024 komt de functie wedstrijdsecretaris ter beschikking. Omdat Cheryl Meijers t.z.t. verhuist is zij nu nog in de gelegenheid om iemand mee te laten lopen en in te werken. De wedstrijdsecretaris is de spil in de club als het gaat om het plannen van wedstrijden, het onderhouden van contacten met de NBB en andere verenigingen daarover en het zorgen voor de inhuur van de zaaluren in Oosterbliek. I.s.m. de technische commissie worden de trainingsuren en daarvoor benodigde zaaluren ingehuurd bij de gemeente Gorinchem (sportzalen) en Stichting Sportaccommodaties Gorinchem (Oosterbliek). Info via wedstrijden@goba.nu.

Trainers/Coaches

In het nieuwe seizoen hebben de volgende teams een vaste trainer c.q. coach nodig.

M12-1 trainer en coach
M14-1 trainer
M14-2 trainer en coach

Info bij de tc: Dominique de Vries, e-mail domivries@gmail.com.

Het bestuur roept met name ouders op om hierin een rol te spelen. Er is nog geen zicht op of en wanneer MBO studenten een rol als stagiair kunnen vervullen m.i.v. het nieuwe seizoen. Dat is pas bekend na 1 september 2023.VOG

De wetgever vereist binnenkort dat alle bestuurders, trainers, coaches en andere vrijwilligers die jeugd begeleiden een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overleggen. Het bestuur wil dit graag zelf al in 2023 gerealiseerd hebben. Zodra de wetswijziging van kracht is moeten we ons er ook aan houden. De alv is daarmee op 25 januari akkoord gegaan. Binnenkort zal het bestuur met de gemeente Gorinchem op dit punt samenwerken om de VOG aanvragen voor onze vrijwilligers mogelijk te maken. Iedereen moet hieraan meewerken. Wie geen VOG kan overleggen kan dus als de wet in werking treedt geen vrijwilligersfunctie (meer) bij Goba vervullen.


Aangepaste trainingstijden tot en met 29 juni 2023

De aangepaste trainingstijden gelden tot en met 29 juni 2023. De nieuwe trainingstijden voor het seizoen 2023-2024 worden bekend gemaakt in de laatste week van augustus.

Maandag: Oosterbliek
19.00-20.30 M16-1 + M14-1 + M14-2
20.30-22.00 VSE1 + MSE1 + MSE2

Maandag: Traverse (Jenaplanschool)
19.00-20.30 M18-1

Maandag: Heerenlaantje 18
18.00-19.30 V14-1

Donderdag: Oosterbliek
18.00-19.00 V14-1 veld 1 + U10 veld 2
18.00-19.15 M12-1 veld 3 (let op eindtijd)
19.00-20.30 M16-2 veld 2
19.15-20.30 MSE2 veld 3 (let op aanvangstijd)
20.30-22.00 VSE1 + Heren recreanten (2 velden)

Donderdag: Dalemplein Gorinchem Oost
19.15 M18-1
20.30 MSE1

Let op: in de schoolvakanties zijn alle sportzalen gesloten. Alleen in Oosterbliek kan dan worden getraind. Op feestdagen zijn alle accommodaties gesloten.Nieuwe teamindelingen 2023-2024

X12-1      Trainer/coach: Johan van Sluis (tot zomer 2023) / Vacature 2023/2024/ Teammanagers Patrick en Marion Theunisz
                Smits, David     
                Theunisz, Lars  
                Sietsema, Armando      
                Sluimer, Sven  
                Wosniak, Cas-Jan
                Hazendonk, Jesse Jan
                Sikkens, Mendel
                Gomes dos Santos de Wild, Levi
                Brink, Teun van den
                Huijser, Ties
                Parent, Diemer
                El Akbi, Cyrine
                Emma ?
                Morris, Thomas
                             
V14-1      Trainer/coach: Jill Beck & Manouk Voorwerk   
                Chatelou, Angeliki          
                Marcelissen, Lotta         
                Poll, Bina Van de            
                D'have, Jasmijn
                Houwelingen, Evy van 
                Drijs, Enora       
                Gobius du Sart, Elise     
                Giesbers, Marlou           
                Mourik, Anouk van          
                Prenger, Jolie (nog geen ingeschreven lid)       
                             
M14-1   Trainer/coach: Rolant van der Haar (tot zomer 2023)/ Vacature 2023/2024/Coach Mark Gerhards
                Haar, Chaz Van Der (tevens: bankspeler M16)
                Gerhards, Senn
                Makhloufi, Kiyaan         
                Souprayen, Malik Amaku (tevens: bankspeler M16-1)
                Souprayen, Kael
                Piepers, Senna
                Cnossen, Melle
                Prijs, Vigo          
                Gelderblom, Rafael
                             
M14-2   Trainer/coach: Robin Visser  (tot zomer 2023) / vacature 2023/2024      
                Tomashevskyi, Yaris     
                Alvares, Dijon Ryan       
                Hamouti, Qian 
                Bockus, Matas
                Malesa, Dorian (bankspeler M14-1)
                Aalst, Mees van
                Slotboom, Jarik               
                De Greef, Luuk        
                Van Kampen, Yuval
                Hooft, Bram van 
                El Akbi, Azlan    
                             
M16-1   Trainer/coach: Jasper Huizinga
                Malesa, Oskar 
                Kamperman, Maddox 
                Huybregts, Jenson (tevens: bankspeler M18-1)
                Koorevaar, Matthias (tevens: bankspeler M18-1)
                Yahiaoui, Noah
                Zwieten, Tyas van           
                Parisi, Stijn        
                Kisabacak, Kaan 
                              
                             
M16-2   Trainer: Egbert Egberts / Coach: Cheryl Meijers/Teammanager Vivian Twickler        
                Ilgor, Kayra       
                Questro, Marciano        
                Kolk, Jesse van der        
                Seip, Finn (start later in het seizoen)
                Ziliaskopoulos, Wasilis 
                Ebighosi, Nathan           
                Mossa, Mathew             
                Krey, Jurre 
                Sikkens, Lester           
                      
                             
M18-1    Trainer/coach: Dominique de Vries       
                Janssen, Ryanto             
                Gelderblom, Thomas   
                Vries, Pelle de 
                Moons, Rory    
                Bockweg, Floris
                Rietveld, Ilay Timothy  
                Slikboer, Dylan
                Bleuanus, Daan
                             
MSE-1   Trainer/coach: Mike de Goey   
                Goeij, Mike Pieter C. de
                Oever, Dauda Van Den
                Hoek, Timothy
                Traas, Timo       
                Bongers, Jeroen             
                Schenau, Sjoert
                Baris, Yannik Dilan         
                Baris, Noyan Emre         
                Peuter, Bas de 
                Ottenhof, Joppe     
                      
                             
MSE-2   Trainer: Zelf / Playing coach           
                Wal, Kian Van Der         
                Huizinga, Jasper             
                Moons, Cúan   
                Hijnen, Damian
                Visser, Robin    
                Zanten, Niels Van          
                Winiarski, Lukasz     
                Goey de, Jeffrey            
                Vries, Max De  
                Barto, Alexander           
                Ramos, Erick     
                Veldheer, Bart
                Huigen, Ryan     
                 
               
                
VSE-1    Trainer: Egbert Egberts / Playing Coach Cheryl Meijers
                Cheryl Meijers (playing coach)
                Manouk Voorwerk
                Jill Beck
                Jasmina Zulfic
                Assala Driouichi
                Anne Bogerd
                Kimberley Heskes
                Lindsey Wijkamp
                Lydia Hettema
                May-Gi Leihitu (nog geen lid)


Toelichting van Technische Commissie:
De indeling is nog niet definitief. Er melden zich nog steeds leden aan.Nieuwe competitie-opzet

De Nederlandse Basketball Bond gaat met ingang van het seizoen 2023-2024 de competities anders inrichten. ,,Dat doen we, omdat we het basketbal verder willen versterken, en omdat we willen inspringen op de huidige sterke groei in onze sport! Daarnaast geven verenigingen, leden én basketbal-liefhebbers aan dat de huidige competitie-opzet niet meer helemaal overeen komt met hun wensen en behoeften. Samen met de verenigingen hebben we in de afgelopen periode een aantal veranderingen besproken en voorbereid."

Meer info en uitleg hierover in het filmpje.

Herinrichting Competitie 2023 - 2024 - YouTube 

 

 

 

Goba basketballvereniging

Goba Basketballvereniging