Bestuursleden gezocht

Zonder de topper van het bestuur kan de vereniging niet goed functioneren. Op dit moment zijn we zoek naar mensen die van betekenis willen zijn voor GOBA. Voor de volgende functies zoeken wij nog enthousiaste mensen: 

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de vereniging. De

penningmeester heeft periodiek overleg met kascontrolecommissie. De penningmeester doet

tijdens de BV verslag van het financiële beleid van de vereniging.

 
Profiel:

Financiële en/of bedrijfseconomische deskundigheid

Enige kennis op het gebied van fiscale zaken en subsidies

Nauwgezet

Analytisch

Besluitvaardig

Zakelijk
 

Specifieke taken:

Overleg BV inzake financiën en subsidies en sponsorinkomsten

Overleg kascontrolecommissie

Betalen van rekeningen aan de NBB c.q. derden

Verantwoordelijk voor boekhouding
- Incasso contributie toevoegen

 
Bestuurslid sponsorzaken

Het bestuurslid sponsorzaken is verantwoordelijk voor het werven van, het onderhouden van goede contacten met en het in stand houden van een zakelijke band met sponsoren. Het bestuurslid sponsorzaken legt verantwoording af tijdens de BV over de gang van zaken. En onderhoudt contact met de penningmeester over financiële afwikkelingen c.q. contracten met sponsoren.
 

Profiel:

Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden

Bewaking van interne communicatieprocessen

Zakelijk

All-round

Specifieke taken:

Overleg BV inzake financiën en sponsorovereenkomsten c.q. initiëren van activiteiten t.b.v. de contacten met sponsoren. Daarvan verslag uitbrengend aan BV c.q. penningmeester
 

Ben jij of ken jij de ideale persoon voor 1 van de bovenstaande functies? Stuur dan gerust een mailtje naar info@goba.nu.