Bijzondere ALV 18 januari 2024


Bijzondere ledenvergadering op donderdag 18 januari 2024

Vanwege een aantal belangrijke ontwikkelingen houdt het bestuur een bijzondere algemene ledenvergadering op donderdagavond 18 januari 2024 in Dukes. Aanvang is 19.00 uur. Deze vergadering duurt naar verwachting tot 20.30 uur of langer als noodzakelijk blijkt.

Agenda:
1. Opening
2. Waar staat Goba nu?
3. Neerleggen functie door voorzitter
4. Continuïteit vereniging / verkiezing nieuw bestuur
5. Vactures commissies
6. Rondvraag
7. Afsluiting
 

De mensen die zich verkiesbaar stellen zijn:

Stefan Gulicher Voorzitter
Dominique de Vries Technische zaken
Mike de Goeij Sponsoring
Corné de Goeij Algemeen bestuurslid
Rachel Piepers Secretaris

De huidige bestuursleden Richard Bleuanus en Cheryl Meijers hebben te kennen gegeven in het bestuur te willen blijven


 


Het is van het grootste belang dat de leden en ouders kennis nemen van de situatie en tijdens de ALV hun betrokkenheid tonen. Dus kom.

Kun je niet, meld je dan uiterlijk 17 januari af via info@goba.nu of via je coach. Heb je iets mede te delen maak dit dan ook kenbaar.