ALV Goba dinsdag 13 juni om 20.00 uur in Dukes


ALV Goba dinsdag 13 juni om 20.00 uur in Dukes

Tijdens de ALV van Goba op 25 januari 2023 is door penningmeester Richard Bleuanus toegezegd namens het bestuur om in juni van dit jaar met een verdiepende begroting voor de periode 2023-2024 te komen. Dit omdat er na het wegvallen van een deel van het vorige bestuur en de herstelperiode daarna nog geen duidelijkheid kon worden gegeven over zaken, die nog moesten worden afgerond, noodzakelijke investeringen en een te verwachten balans tussen uitgaven/inkomsten voor het nieuwe seizoen. 

Ook wil het bestuur een aantal belangrijke zaken voorleggen aan de leden (na het houden van de ALV op 25 januari waar diverse besluiten zijn genomen en de financiële verantwoording over de voorgaande bestuursperiode door de ALV is goed bevonden), die nadien op het pad zijn gekomen van het bestuur én van belang zijn voor de continuïteit van de vereniging. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn welkom tijdens de aanvullende ALV van Goba op dinsdag 13 juni om 20.00 uur in Dukes.  

Agenda:

1. Opening door voorzitter en mededelingen bestuur
2. Notulen vorige vergadering
3. Vrijwilligersbeleid en vacatures
4. Verantwoording penningmeester begroting 2023-2024 / plan clubkleding / contributie
5. Sponsoring
6. Gorinchem Sportmaand 15/9/2023 - 15/10/2023 en openingevent 17/09/2023 Oosterbliek
7. Trainingstijden en -locaties 2023-2024
8. Seizoenopening 2023-2024 en clubevenementen
9. Wvttk
10. Sluiting en napraten


Bestuur Goba