ALV 25 Januari 2023


  •   25/10/2022 - 15/11/2023
  • Dukes in De Oosterbliek

Vanwege diverse omstandigheden wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in januari 2023. En wel op woensdagavond 25 januari om 19.30 uur in Dukes in de Oosterbliek. Inloop vanaf 19.00 uur.

Verschillende oorzaken liggen ten grondslag voor deze keuze. De stroeve seizoensstart, de vele wisselingen in het vrijwilligersbestand, de recente ontwikkelingen in het bestuur en de tijd om één en ander voor te kunnen bereiden spelen een rol.

Het bestuur stuurt de notulen van de laatstgehouden ALV en de agenda en stukken ten behoeve van de ALV van 25 januari 2023 toe via een speciale nieuwsbrief in de tweede week van januari.

Bus van stadsbrouwerij Dukes