17 juni 2020 Algemene Ledenvergadering


  •   17/06/2020 - 18/06/2020
  • Dukes.nu

Uitnodiging aan alle Goba leden voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 juni om 20:00 uur bij Dukes.nu 
Noteer dit vast in je agenda!
Het bestuur heet alle Goba leden, ouders, vrijwilligers en sponsoren van harte welkom! 

Op de Algemene Ledenvergadering wordt het gevoerde en te voeren beleid van Goba besproken. Naast het financiële beleid wordt o.a. ook het aftreden van oude bestuursleden en het benoemen van nieuwe bestuursleden behandeld. 

Uitnodiging met de bijhorende bescheiden en agenda volgen nog.